Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor Windows

Het blijkt dat Microsoft in strijd met de wet veel gegevens verzamelt van Windows-gebruikers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt met een handleiding om de privacy-instellingen van Windows aan te passen.

In Nederland gebruiken meer dan vier miljoen mensen Windows 10 of Pro. Microsoft verzamelt via deze software continu technische prestatie- en gebruiksgegevens. Zo wordt vastgelegd welke websites worden bezocht en welke apps zijn geïnstalleerd. Op basis van die gegevens worden gepersonaliseerde advertenties getoond.

Instellingen Windows aanpassen

Het is mogelijk om de privacy-instellingen van Windows zo in te stellen, dat Microsoft de gegevens niet meer ontvangt. Standaard staan de instellingen echter open en de meeste mensen weten dit niet.

De AP wijst erop dat mensen volgens de wet expliciet toestemming moeten geven aan Microsoft voor het gebruik van gegevens. ‘Dat iemand de standaard privacy-instellingen bij de installatie niet actief wijzigt, wil niet zeggen dat hij dús toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens’, aldus de AP, die een handleiding heeft gemaakt om de instellingen te wijzigen.

Het is ook voor scholen van belang om de privacy-instellingen te checken.

Meer informatie 

 

Handleiding over rouwverwerking na vliegramp Oekraïne

Slachtofferhulp heeft een handleiding gepubliceerd om scholen te helpen bij het omgaan met rouw en verlies na de vliegramp in Oekraïne.

In veel klassen zullen na de zomervakantie lege plekken zijn. Er waren 196 Nederlanders aan boord van het Maleisische vliegtuig dat op 17 juli neerstortte. Tot de slachtoffers behoren complete gezinnen met kinderen.

De handleiding om de scholen te ondersteunen bij de verwerking hiervan, is opgesteld door crisisadviseur Ine Spee van het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en Odeth Bloemberg-van den Bekerom, schoolpsycholoog van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

In de handleiding geven ze onder meer adviezen over een passende start van het schooljaar, het informeren van ouders, het inrichten van een herdenkingshoek en concrete tips voor gesprekken met kinderen.

Download de handleiding De leegte in de school. Verder op school na de vliegramp Oekraïne.