Slob: ‘Islamitische basisschool geen bedreiging’

‘In de praktijk zijn er talloze voorbeelden van openbare en bijzondere scholen die zonder problemen een schoolgebouw delen’, antwoordt onderwijsminister Arie Slob op vragen van de PVV over een openbare en een islamitische basisschool in Utrecht die sinds kort in één gebouw zitten.

Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV van Geert Wilders had vragen gesteld aan Slob over het inhuizen van de Utrechtse islamitische basisschool Al Arqam in het gebouw dat voorheen alleen door openbare basisschool De Klimroos werd gebruikt.

Volgens Beertema zal dit ertoe leiden dat ‘het Nederlandse karakter en het Nederlandse pedagogische klimaat van openheid, vrijheid en respect voor vrouwen, seksueel anders geaarden en ongelovigen ernstig in gevaar komt’. Slob weerspreekt dat. Hij benadrukt dat ‘het uitdragen van de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat’ een taak is van alle scholen. ‘Dat geldt ook voor het bevorderen van onderlinge verbinding in de samenleving’, aldus de minister.

Hij voegt daaraan toe dat er ‘in de praktijk talloze voorbeelden (zijn) van openbare en bijzondere scholen (van verschillende richtingen) die zonder problemen een schoolgebouw delen’.

Het bestuur van obs De Klimroos tekende bezwaar aan tegen de komst van Al Arqam, maar de rechter bepaalde in juli dat de openbare basisschool ruimte moest maken voor de komst van de islamitische basisschool. Daar legde het bestuur van de openbare basisschool zich bij neer.

Lees meer…

VVD neemt PVV-term ‘tuigleerlingen’ over

Tweede Kamerlid Karin Straus van de VVD noemt jongeren in reboundvoorzieningen ‘tuigleerlingen’. Tot nu toe had Harm Beertema van de PVV patent op deze term. Straus wil ouders van leerlingen in reboundvoorzieningen een boete opleggen.

Straus refereert via haar twitteraccount naar een bericht van RTL Nieuws. Als leerlingen door wangedrag van school gestuurd worden, moeten de ouders daar meer dan tot nu toe gebeurt de verantwoordelijkheid voor dragen. In extreme gevallen zouden ouders een boete moeten krijgen, vindt ze.

Tuigleerlingen zijn volgens Straus leerlingen die wegens wangedrag van school worden gestuurd. Nu is het nog zo dat de oude school dan op zoek moet naar een nieuwe school, maar de liberalen willen dat de ouders daarbij gaan helpen. Doen zij dat niet, dan riskeren ze wat de VVD betreft een boete. De term ‘tuigleerlingen’ werd tot nu toe vooral gehanteerd door Harm Beertema van de PVV.

‘Momenteel zijn het vooral de scholen die de lasten van deze probleemleerlingen dragen, terwijl ouders niet thuis geven’, zegt Straus. ‘Dat moet absoluut veranderen.’ Ze zegt regelmatig schoolleiders te spreken die met de handen in het haar zitten. ‘Terwijl zij in alle macht de leerlingen fatsoen en kennis proberen bij te brengen is er een aanzienlijke groep leerlingen die het leerklimaat verpest.’

De Tweede Kamer debatteert vandaag met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs over de betrokkenheid van ouders bij hun schoolgaande kinderen.