Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom – VO

De hele maand mei kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort...

Tweede subsidieronde praktijkgerichte havo – VO

Tot en met 23 februari loopt de tweede subsidieronde voor praktijkgerichte havo-programma’s. De subsidie bestaat uit een eenmalig bedrag van € 100.000 per vestiging. Praktijkgerichte havo-programma’s zijn bedoeld om de overgang naar het hoger...

Weer kiezen minder leerlingen voor mbo – VO

Het aantal leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is opnieuw gedaald. Dat meldt de MBO Raad op basis van nieuwe aanmeldcijfers. In 2019 begonnen nog ruim 165.000 leerlingen met een mbo-opleiding, in 2021 waren het er...

Meisjes krijgen lager schooladvies – PO/VO

Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de...