Meisjes krijgen lager schooladvies – PO/VO

Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de...

Eindexamenleerlingen maken zich zorgen over studiekosten – VO

Bijna zes op de tien havo- en vwo-eindexamenleerlingen maken zich (ernstige) zorgen over studiekosten. Dat blijkt uit onderzoek door Qompas, een bureau dat zich richt op loopbaanontwikkeling. Vwo’ers maken zich over het algemeen meer zorgen over hun studiekosten dan...

Zorgen over versoepeling toelatingseisen pabo – PO/VO

In het onderwijs zijn zorgen over een mogelijke versoepeling van de toelatingseisen voor de pabo. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil als proef de pabo-drempel voor met name havo-leerlingen en mbo’ers verlagen om de instroom te vergroten. De proef staat in...

Pabo-drempel voor havo-leerlingen en mbo’ers omlaag – PO/VO

Havo-leerlingen en mbo’ers die niet voldoen aan de toelatingseisen van de pabo, mogen straks toch aan de opleiding tot basisschoolleraar beginnen. Zij moeten dan wel in hun eerste jaar kunnen aantonen dat ze alsnog aan die eisen voldoen. Onderwijsminister...