Surseance van betaling Helder Onderwijs

Helder Onderwijs verkeert in surseance van betaling. Er worden 30 personeelsleden ontslagen. Dat meldt algemeen-directeur Ybele van der Veen in een brief aan de klanten van het onderwijsadviesbureau en administratiekantoor.

Van der Veen spreekt in de brief van een ‘forse ingreep’. De surseance van betaling is volgens haar nodig om in afgeslankte vorm verder te gaan.

Niet alleen het personeelsbestand wordt ingekrompen, Helder Onderwijs kiest ook voor kleinere huisvesting en een verlaging van de IT-kosten.

Helder Onderwijs is voortgekomen uit OSG Metrium, dat in september 2015 failliet ging. Bij de start meldde Helder Onderwijs 250 klanten te hebben. In de brief van Van der Veen staat dat er nu 80 klanten zijn.

Helder Onderwijs meldt ‘voortvarende start’

Helder Onderwijs zegt dat het na het faillissement van OSGMetrium ‘een voortvarende start met ruim 250 klanten’ maakt. VOS/ABB wijst erop dat bij een overstap naar Helder Onderwijs het aanbestedingsrecht in de weg kan staan.

Begin deze maand ging administratiekantoor OSGMetrium failliet. Dat faillissement betekende onder andere ontslag voor de 297 werknemers. Bij Helder Onderwijs zou plaats zijn voor 155 medewerkers op twee locaties, in Rotterdam en Assen.

Volgens Helder Onderwijs heeft een ruime meerderheid van de klanten van het voormalige OSGMetrium bevestigd door te gaan met Helder Onderwijs. Managing director Henk Berg van Helder Onderwijs spreekt van een positief signaal: ‘Ondanks de schrik van de doorstart, heeft men vertrouwen in onze nieuwe werkwijze en dienstverlening.’

Aanbestedingsrecht!
VOS/ABB heeft er op gewezen dat bij een overstap naar Helder Onderwijs rekening moet worden gehouden met het aanbestedingsrecht. Als een contract wordt/is gesloten zonder rekening te houden met het aanbestedingsrecht, kan sprake zijn van onrechtmatigheid, zo staat in een advies op het besloten ledengedeelte van deze website.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl