Herverdeeleffecten vereenvoudiging bekostiging – PO

Het ministerie van OCW heeft een nieuw rekenmodel online gezet dat u kunt gebruiken om een indicatie te krijgen van de herverdeeleffecten die een gevolg zijn van de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Bij het model zit een toelichting. Het...