Meer studenten: tegenvaller van 115 miljoen

Scholen kunnen volgend jaar 115 miljoen euro minder uitgeven aan zaken zoals tafels, schriften en huisvesting, meldt de Telegraaf.

De tegenvaller heeft te maken met een te lage raming door het ministerie van OCW van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Doordat zich meer studenten voor het komende studiejaar hebben aangemeld, moet er worden geschoven op de begroting. Onder andere het primair en voortgezet onderwijs gaan dat in negatieve zin merken.

De Telegraaf baseert zich op informatie van het ministerie van OCW. De NOS meldt dat het ministerie het krantenbericht heeft bevestigd.

Eerder ook al te lage raming

Het is niet voor het eerst dat OCW ernaast zit met zijn raming van de studentenaantallen. Om dezelfde reden werd het ministerie in 2017 geconfronteerd met een structureel financieel gat van 200 miljoen euro.

Het kabinet besloot toen om het gat te dichten met meevallers elders op de rijksbegroting. ‘Daardoor hoeft er dit jaar niet bezuinigd te worden op de bekostiging van onderwijsinstellingen’, meldde het ministerie van Financiën toen.

Eerste Kamer akkoord met halvering collegegeld

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een halvering van het collegegeld. De halvering geldt voor nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten. Wie een lerarenopleiding gaat volgen, betaalt ook in het tweede jaar de helft van het reguliere collegegeld.

Het wetsvoorstel komt van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Zij denkt dat de halvering van het collegegeld meer leerlingen doet besluiten om te gaan studeren.

Het besluit om nieuwe studenten van lerarenopleidingen ook in hun tweede jaar de helft van het collegegeld te laten betalen, is een maatregel tegen het oplopende lerarentekort.

Tot lerarenopleidingen behoren:

 • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding)
 • opleiding tot leraar voortgezet onderwijs of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding)
 • opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad (masteropleiding)

De halvering van het collegegeld betekent dat studenten in hun eerste jaar 1030 euro betalen in plaats van 2060 euro. Voor studenten aan lerarenopleidingen geldt dat dus ook in het tweede jaar.

De maatregel heeft alleen betrekking op nieuwe studenten die in of na het studiejaar 2018-2019 beginnen.

Lees meer…

Numerus fixus houdt examenkandidaat niet tegen

De 91 opleidingen in het hoger onderwijs met een numerus fixus zijn dit jaar massaal overtekend, meldt de Telegraaf. De krant baseert zich op gegevens van Studiekeuze123, een website met informatie over opleidingen van hogescholen en universiteiten.

Het blijkt dat er 46.542 aanmeldingen zijn voor opleidingen waarvoor een maximumaantal toelatingen geldt, terwijl er bij die studies plaats is voor 19.608 studenten. Daarbij moet wel worden aangetekend dat aankomend studenten zich voor meer dan één studie kunnen aanmelden.

IBA populairste studie met numerus fixus

De Engelstalige opleiding International Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mag zich volgens de Telegraaf met 2299 aanmeldingen de meest gewilde universitaire studie noemen. Er is plaats voor 575 eerstejaarsstudenten.

Andere populaire studies met een numerus fixus zijn geneeskunde met in totaal 8404 aanmeldingen (vorig jaar 3865), terwijl er aan de universiteiten die deze studie aanbieden slechts 2785 plaatsen beschikbaar zijn. Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is met een verdubbeling van het aantal aanmeldingen tot 1043 ten opzichte van vorig jaar ook zeer in trek. Er worden maar 225 studenten toegelaten.

In het hoger beroepsonderwijs staat de opleiding Fashion & Textile Technologies van de Hogeschool van Amsterdam op nummer 1 met 1290 aanmeldingen, terwijl er plaats is voor 410 studenten.

Motivatie en prestaties

Centrale loting voor opleidingen met een numerus fixus bestaat niet meer. Aspirant studenten die zich voor een dergelijke opleiding hebben aangemeld, moeten door een selectieproces. Daarbij wordt gekeken naar persoonlijke motivatie en prestaties.

Lees meer…

Tienpuntenplan voor bewuste studiekeuze

Een meerderheid van de Tweede Kamer, studentenorganisatie ISO, scholierenorganisatie LAKS en decanenvereniging NVS-NVL hebben een tienpuntenplan gepresenteerd voor een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Dit moet studie-uitval tegengaan.

De initiatiefnemers vinden dat studenten een realistisch beeld moeten krijgen van de studie die ze gaan volgen. Een bewuste studiekeuze begint volgens hen al vroeg op de middelbare school en niet pas op de open dag van een instelling.

Het tienpuntenplan – de studiekeuzechecklist – bestaat uit vijf actiepunten voor het voortgezet onderwijs en vijf punten voor het hoger onderwijs.

Voortgezet onderwijs:

 1. Alleen gekwalificeerde loopbaan-docenten voor de klas.
 2. Landelijke eisen aan loopbaanbegeleiding.
 3. Elk vak legt verband met een vervolgopleiding en latere loopbaan.
 4. Middelbare scholen weten hoe hun alumni het doen.
 5. Decanen en mentoren kennen het vervolg onderwijs.

Hoger onderwijs:

 1. Studiekeuzeactiviteiten voldoen aan een landelijke norm.
 2. Uit de studiekeuzecheck volgt een persoonlijk advies.
 3. Oprichting van een expertisecentrum gespecialiseerd in studiekeuzeactiviteiten.
 4. Elke opleiding een zichtbare en correcte studiebijsluiter.
 5. Continue doorontwikkeling studiekeuzecheck.

Ga naar de studiekeuzechecklist

‘Meer hoger opgeleiden door gecombineerde brugklassen’

Het stimuleren van deelname aan gecombineerde brugklassen, waarin leerlingen van verschillende onderwijsniveaus eerst één of twee jaar bij elkaar gehouden worden, vergroot het aantal hoger opgeleiden. Dat suggereren de resultaten van onderzoek naar onderwijsbeleid door econoom Roel van Elk van het Centraal Planbureau, die hierop promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Elk stelde zich voor zijn onderzoek onder andere de vraag of het tijdstip van selectie effect heeft op het behalen van een diploma in het hoger onderwijs. Hij richtte zich voor beantwoording van die vraag op de onderwijsloopbanen van leerlingen die met een mavo-advies het primair onderwijs verlieten. Binnen die groep waren er leerlingen die direct naar een categorale mavo gingen en leerlingen die in een gecombineerde brugklas kwamen en één of twee jaar later geselecteerd werden.

De analyses van Van Elk laten zien dat vroege selectie voor leerlingen met een mavo-advies een negatief effect heeft op het succesvol afronden van het hoger onderwijs. Hij vond geen aanwijzing dat leerlingen met een havo-advies een negatieve invloed zouden ondervinden van leerlingen met een mavo-advies in de gecombineerde brugklas.

De resultaten suggereren volgens hem dat het aantal hoger opgeleiden kan worden vergroot door het stimuleren van deelname aan gecombineerde brugklassen, waarin leerlingen met een mavo- of havo-advies één of twee jaar bij elkaar zitten. Uitstel van het tijdstip waarop leerlingen worden geselecteerd zou dus lonend kunnen zijn.