Weerstand tegen extra homovoorlichting

Minister Bussemaker van OCW zet in op extra homovoorlichting in etnische en religieuze groepen. Christelijke politieke partijen reageren negatief. Magazine School! schrijft volgende week juist dat homovoorlichting op de basisschool goed werkt. Daar zijn al voorbeelden van.

De minister schreef deze week aan de Tweede Kamer dat jongeren uit orthodoxe protestantse en islamitische gemeenschappen nog steeds opvallend afwijzend staan tegenover homoseksualiteit.  Zij wil daarom stimuleren dat er meer rolmodellen, zogenaamde ‘frontliners’, naar buiten treden met hun verhaal. Daarnaast wil ze 160 voorlichters/ambassadeurs professionaliseren om de taboes bespreekbaar te maken. Deze zullen zich richten op de Nederlandse gemeenschappen van onder anderen Turken, Marokkanen, Koerden, Somaliërs, Afghanen, orthodox-joden en traditioneel-christelijken.

‘Flauwekul’
Een dag na de lancering van dit plan reageren ChristenUnie en SGP al negatief. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt het ‘het slechtste wat je kunt doen’ en CU-Kamerlid Joël Voordewind noemt het ‘flauwekul’.  Voordewind voegt daar in de Volkskrant aan toe: ‘Natuurlijk moet er over dit onderwerp gesproken worden, maar gemeenschappen en scholen gaan zelf over de manier waarop dat gebeurt.’ Het christelijke Nederlands Dagblad kopt: ‘Traditionelen willen geen lesje tolerantie’.

Maatregelen voor het onderwijs
Bussemaker meldt in haar Kamerbrief ook dat ze een leerplanvoorstel laat maken over seksualiteit en seksuele diversiteit voor het onderwijs, dat dat de Inspectie van het Onderwijs dit jaar onderzoek zal doen naar de invulling die scholen geven aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit.

Homovoorlichting op de basisschool
Magazine School! bericht volgende week over het succes van homovoorlichting op de basisschool. Het blad heeft een reportage over een openbare basisschool in Berkhout, waar kinderen in groep 8 al les krijgen over seksuele diversiteit door voorlichters van het COC. Die concluderen dat dit nog beter werkt dan in het voortgezet onderwijs, omdat jonge kinderen veel opener zijn en minder dingen gek vinden.

Homovoorlichting past bij de kernwaarden van de openbare school, waarin staat dat iedereen welkom en iedereen benoembaar is, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid.

Magazine School!, het blad voor het openbaar onderwijs, verschijnt op 12 februari. Leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangen het 7x per jaar gratis op de mat; niet-leden kunnen een abonnement nemen.

Theater AanZ scoort met verdraagzaamheid

VOS/ABB’s samenwerkingspartner Theater AanZ is verkozen tot Ambassade van de Verdraagzaamheid 2013.

Theater AanZ maakt (seksuele) diversiteit zichtbaar en bespreekbaar door middel van interactieve theatervoorstellingen in onder andere scholen. VOS/ABB werkt samen met Theater AanZ, omdat aandacht voor diversiteit past binnen de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Speciaal voor de School!Week 2014 heeft Theater AanZ een aanbod waar scholen gebruik van kunnen maken. Het aanbod kan interessant zijn voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

De jaarlijkse verkiezing van de Ambassade van de Verdraagzaamheid is een initiatief van de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid.

Homovoorlichting niet besproken in ministerraad

De premier probeert al langer een eind te maken aan het lekken uit de ministerraad.Toch verschijnen voor de wekelijkse ministerraad nog steeds allerlei nieuwsverhalen in kranten, televisie, radio, internet. Daarom heeft Rutte nu besloten tot een hardere aanpak. Als een onderwerp is gelekt, wil hij het niet meer bespreken, zo zei hij op de wekelijkse persconferentie. Volgens Rutte staan de andere ministers achter zijn nieuwe aanpak. "Er was volkomen begrip. Het werd gezien als een teken van leiderschap," aldus Rutte.

Homovoorlichting
Eén van de eerste onderwerpen die hierdoor niet zijn besproken, is het voorstel om voorlichting over homoseksualiteit op scholen verplicht te stellen. De Tweede Kamer wil dat alle scholen, ook de streng christelijke, hun leerlingen verplicht over homo's en lesbiennes te informeren. Afgelopen zomer nam de Kamer al een motie van die strekking aan. Maar de minister weigerde aanvankelijk om dit uit te voeren, voornamelijk vanwege de ChristenUnie en de SGP. In november maakte ze een ommezwaai en gaf ze aan toch in de kerndoelen te willen opnemen dat 'leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen, met aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit'. Vandaag zou het kabinet er een besluit over nemen, maar dat is dus niet doorgegaan.