Minister Bussemaker van OCW zet in op extra homovoorlichting in etnische en religieuze groepen. Christelijke politieke partijen reageren negatief. Magazine School! schrijft volgende week juist dat homovoorlichting op de basisschool goed werkt. Daar zijn al voorbeelden van.

De minister schreef deze week aan de Tweede Kamer dat jongeren uit orthodoxe protestantse en islamitische gemeenschappen nog steeds opvallend afwijzend staan tegenover homoseksualiteit.  Zij wil daarom stimuleren dat er meer rolmodellen, zogenaamde ‘frontliners’, naar buiten treden met hun verhaal. Daarnaast wil ze 160 voorlichters/ambassadeurs professionaliseren om de taboes bespreekbaar te maken. Deze zullen zich richten op de Nederlandse gemeenschappen van onder anderen Turken, Marokkanen, Koerden, Somaliërs, Afghanen, orthodox-joden en traditioneel-christelijken.

‘Flauwekul’

Een dag na de lancering van dit plan reageren ChristenUnie en SGP al negatief. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt het ‘het slechtste wat je kunt doen’ en CU-Kamerlid Joël Voordewind noemt het ‘flauwekul’.  Voordewind voegt daar in de Volkskrant aan toe: ‘Natuurlijk moet er over dit onderwerp gesproken worden, maar gemeenschappen en scholen gaan zelf over de manier waarop dat gebeurt.’ Het christelijke Nederlands Dagblad kopt: ‘Traditionelen willen geen lesje tolerantie’.

Maatregelen voor het onderwijs

Bussemaker meldt in haar Kamerbrief ook dat ze een leerplanvoorstel laat maken over seksualiteit en seksuele diversiteit voor het onderwijs, dat dat de Inspectie van het Onderwijs dit jaar onderzoek zal doen naar de invulling die scholen geven aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit.

Homovoorlichting op de basisschool

Magazine School! bericht volgende week over het succes van homovoorlichting op de basisschool. Het blad heeft een reportage over een openbare basisschool in Berkhout, waar kinderen in groep 8 al les krijgen over seksuele diversiteit door voorlichters van het COC. Die concluderen dat dit nog beter werkt dan in het voortgezet onderwijs, omdat jonge kinderen veel opener zijn en minder dingen gek vinden.

Homovoorlichting past bij de kernwaarden van de openbare school, waarin staat dat iedereen welkom en iedereen benoembaar is, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid.

Magazine School!, het blad voor het openbaar onderwijs, verschijnt op 12 februari. Leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontvangen het 7x per jaar gratis op de mat; niet-leden kunnen een abonnement nemen.

Deel dit bericht: