Hoogbegaafdheid geen handicap – PO/VO

Hoogbegaafdheid is niet een handicap in de zin van de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in een zaak rond een hoogbegaafd meisje.Haar ouders waren naar het college gestapt. Zij vinden dat in de...

Week van de Hoogbegaafdheid: 7 t/m 15 maart – PO/VO

Van 7 tot en met 15 maart is de Week van de Hoogbegaafdheid. Het is voor de vijfde keer dat deze themaweek wordt georganiseerd. Het doel van deze themaweek is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid. De organisatie streeft ernaar dat er op zoveel mogelijk...

Géén ouderbijdrage voor aanbod hoogbegaafde leerlingen!

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) benadrukt dat ouders van hoogbegaafde kinderen niet hoeven te betalen voor extra onderwijsaanbod. Als ouders die bijdrage moesten betalen, dient de school het geld terug te storten, vindt hij. Hierover bericht het AD.Heerema hamert...

School betaalt aanbod hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid valt onder passend onderwijs. Daarom hebben scholen ook op dit gebied zorgplicht om een passende ondersteuning aan te bieden.In de praktijk blijkt hoogbegaafdheid nog niet overal te worden gezien als een gebied waarop extra ondersteunings- of...