Actie voor humanistische havo/vwo in Barneveld

Een initiatiefgroep van docenten voert actie om in Barneveld een nieuwe, niet-christelijke vo-school van de grond te tillen. De naam van deze school wordt Het Barnevelds. VOS/ABB steunt de initiatiefnemers. 

Het Barnevelds moet een algemeen toegankelijke school voor voortgezet onderwijs op humanistische grondslag worden. Daarvoor zou voldoende interesse zijn, hoewel een peiling dat nog moet uitwijzen. Op maandagavond 8 mei is er een informatieavond in de Veluwehal.

Het nieuwe initiatief betreft dus strikt genomen geen openbaar onderwijs, zoals in een eerder plan, maar wel een algemeen toegankelijke school met kenmerken van openbaar onderwijs. Op Facebook schrijven de initiatiefnemers dat het een nieuwe school voor havo/vwo wordt, waarin ‘geloof in eigen kunnen door eigen kracht’ wordt aangemoedigd. Er zijn inmiddels flyers en posters gemaakt waarin Het Barnevelds wordt gepositioneerd als eigentijds en midden in de samenleving.

In het februarinummer van ons magazine Naar School! is een artikel verschenen over de eerste humanistische school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Deze school staat in Amsterdam.

Lees het artikel Nieuw: humanistisch voortgezet onderwijs.

Openbaar voortgezet onderwijs Barneveld

In 2009 nam de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs Barneveld het initiatief een openbare school voor voortgezet onderwijs te realiseren. VOS/ABB ondersteunde de initiatiefgroep toen op juridisch en publicitair gebied. Het bleek toen uiteindelijk organisatorisch helaas onmogelijk om de gewenste openbare vo-school in Barneveld te realiseren.

Nu wordt dus een poging gedaan om een humanistische vo-school te starten en dat zou volgens de initiatiefgroep wél kans van slagen hebben. Er wordt gewerkt aan een enquête onder ouders van leerlingen die nu in groep 7 van verschillende basisscholen zitten binnen een straal van 10 kilometer rond het centrum van Barneveld.

Eerste school op humanistische grondslag

De Amsterdamse Mavo is donderdag officieel van start gegaan. Het is de eerste Nederlandse school op humanistische grondslag.

De nieuwe school in de wijk Watergraafsmeer biedt vmbo-t en noemt zich een categorale mavo. De school is opgericht buiten de bestaande schoolbesturen om.

Er zijn nu twee klassen van elk 25 leerlingen. Het streven is om in vijf jaar tijd te groeien naar 300 leerlingen. De Amsterdamse Mavo wil een kleine school blijven. ‘Iedere leerling moet zich gezien en gewaardeerd voelen’, zo staat op de website van de nieuwe school.

Humanistische grondslag

Het humanistische karakter van de school moet tot uiting komen doordat ‘leerlingen betrokken raken bij de wereld om hen heen, dat zij zich een gewaardeerd onderdeel voelen van de maatschappij en dat zij daar een bijdrage aan gaan leveren’.

‘We stimuleren onze leerlingen om met een open blik de wereld te bekijken en een actieve houding aan te nemen in en buiten de school’, zo staat op de website www.deamsterdamsemavo.nl.