Wat doen scholen in krimpregio’s met subsidie? – VO

Het ministerie van OCW heeft een kaart van Nederland gepubliceerd waarop te zien is wat verschillende krimpregio’s doen met de subsidie voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. In 2021 maakte toenmalig onderwijsminister Arie Slob bekend dat er 25 miljoen euro...