Het ministerie van OCW heeft een kaart van Nederland gepubliceerd waarop te zien is wat verschillende krimpregio’s doen met de subsidie voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod.

In 2021 maakte toenmalig onderwijsminister Arie Slob bekend dat er 25 miljoen euro IML-subsidie (Incidentele Middelen Leerlingendaling) beschikbaar kwam om schoolbesturen in het voortgezet onderwijs te stimuleren samen te werken aan een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Het betreft 38 regio’s die te maken hebben met 10% krimp over vijf jaar. Per regio kon voor maximaal 700.000 euro subsidie worden aangevraagd.

Op de kaart kan op de regio’s worden geklikt. Dan verschijnt er informatie over wat de scholen in de betreffende regio in gezamenlijkheid doen.

Kaart IML-regio’s

Deel dit bericht: