ABP-premie stijgt, pensioenen niet omhoog

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder andere de onderwijspensioenen beheert, verkeert nog altijd in zwaar weer. Vanwege de slechte financiële positie van het fonds, stijgen de premies volgend jaar opnieuw en kunnen de pensioenen wederom niet omhoog.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 21,1 procent nu naar 22,9 procent in 2018. In 2019 volgt opnieuw een premiestijging, zo kondigt het ABP nu al aan.

Volgens het ABP zijn de premieverhogingen nodig, omdat de pensioenen duurder zijn geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De vereenvoudiging van de  middelloonregeling heeft volgens het fonds ook een verhogend effect. Daarentegen zorgt de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar voor een zekere demping.

Pensioenen niet omhoog

Het ABP meldt ook dat het vanwege de huidige financiële situatie de pensioenen in 2018 niet kan verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2 procent op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren, moet die graad minimaal 110 procent zijn.

Het ABP verwacht dat het de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks de pensioenen kan verhogen.

Lees meer…

Dekkingsgraad ABP daalt, dus geen pensioenindexering

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder daalt. Daarom zullen onder meer de onderwijspensioenen ook in 2016 niet kunnen worden geïndexeerd.

De beleidsdekkingsgraad van het ABP is in het eerste kwartaal gedaald naar 102,6 procent. Dit is een daling van 2,6 procentpunt ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. De dalende trend zal zich in de loop van dit jaar zeer waarschijnlijk voortzetten. Dat komt door de extreem lage rente.

Een indexering van de pensioenen in 2016 zit er net als dit jaar niet in, maar ‘gelukkig hoeven we de pensioenen volgend jaar, naar huidige inzichten, ook niet te verlagen’, aldus ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

Lees meer…