Minder lessen informatica in voortgezet onderwijs

Het aantal havo’s en vwo’s met lessen informatica neemt af, meldt de NOS.

De omroep baseert zich op cijfers van DUO, waaruit blijkt dat in het afgelopen schooljaar 49 procent van de havo- en vwo-scholen informatica aanbood. Vijf jaar eerder was dat nog respectievelijk 57 en 58 procent.

De daling wordt in verband gebracht met het tekort aan informaticadocenten.

Lees meer…

Nu ook studiebeurs voor leraren Informatica

Universitaire studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in het schoolvak Informatica gaan volgen, kunnen nu ook een studiebeurs van 5000 euro krijgen.

Er is een tekort aan docenten Informatica in het voortgezet onderwijs. Daarom investeert het ministerie van OCW mee in de opleiding van leraren. Ook promovendi kunnen in aanmerking komen voor de studiebeurs.

De tegemoetkoming van 5000 euro bestond al voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Recent afgestudeerde universitaire studenten en promovendi die een eerstegraadsbevoegdheid gaan halen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige studiebeurs krijgen van 3000 euro.

Meer informatie staat op www.matersvoorhetvo.nl.

‘Informatie en communicatie’ wordt niet verplicht

Het voortgezet onderwijs moet leerlingen beter equiperen op het gebied van digitale vaardigheden, maar er komt daarvoor niet een apart verplicht vak. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker reageert in zijn brief op een advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waarin staat dat in de onderbouw van havo en vwo het nieuwe vak ‘Informatie en communicatie’ verplicht moet worden.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het invoeren van een apart vak in de bestaande structuur van de onderbouw van het voortgezet onderwijs niet past in de vrijheid van scholen om zelf te bepalen hoe zij het onderwijs inrichten.

Dekker wil echter wel tegemoetkomen aan de aanbeveling van de KNAW om leerlingen in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs te equiperen met kennis en vaardigheden omtrent digitale geletterdheid. Hij wil dit doen door dit vakgebied breder te laten verkennen, ook in het primair onderwijs.

De staatssecretaris wacht daartoe een advies af van de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO), dat halverweg dit jaar wordt verwacht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl