Universitaire studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in het schoolvak Informatica gaan volgen, kunnen nu ook een studiebeurs van 5000 euro krijgen.

Er is een tekort aan docenten Informatica in het voortgezet onderwijs. Daarom investeert het ministerie van OCW mee in de opleiding van leraren. Ook promovendi kunnen in aanmerking komen voor de studiebeurs.

De tegemoetkoming van 5000 euro bestond al voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Recent afgestudeerde universitaire studenten en promovendi die een eerstegraadsbevoegdheid gaan halen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige studiebeurs krijgen van 3000 euro.

Meer informatie staat op www.matersvoorhetvo.nl.

Deel dit bericht: