Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. Op het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school onder andere een (korte)...