Rekeninstrument MJB VO 2022 met overgangsbekostiging – VO

Aan het rekeninstrument voor het maken van de meerjarenbegroting is de overgangsbekostiging toegevoegd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument MJB VO 2022 downloaden. Binnenkort zal ook de versie van dit rekeninstrument voor 2023...

Rekeninstrument MJB aangepast aan nieuwe cao – VO

Wij hebben het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting aangepast aan de aanstaande nieuwe CAO VO, waarover een onderhandelaarsakkoord is bereikt. Het geactualiseerde rekeninstrument staat op deze website onder Downloads>Financiën>Voortgezet onderwijs (we zijn...

Rekeninstrument onderwijsachterstandsscores 2020-2021 – PO

Basisscholen kunnen met dit rekeninstrument hun onderwijsachterstandsbudgetten voor het schooljaar 2020-2021 berekenen. Sinds 2019 gebruikt het ministerie van OCW voor het bepalen van de onderwijsachterstandsscores een CBS-indicator. Er is nu echter nog een...

Rekeninstrumenten aangepast aan nieuwe cao

De online Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd: verschillende rekeninstrumenten zijn aangepast aan de nieuwe CAO PO 2019-2020. U kunt ze downloaden uit onderstaande mappen.Map Basisschool Sommatiemodel 2020 vs 8jan2020 MJB Geld BAS totaalmodel 2020 vs 9jan2020 MJB...