Basisscholen kunnen met dit rekeninstrument hun onderwijsachterstandsbudgetten voor het schooljaar 2020-2021 berekenen.

Sinds 2019 gebruikt het ministerie van OCW voor het bepalen van de onderwijsachterstandsscores een CBS-indicator. Er is nu echter nog een overgangsregeling van kracht. De nieuwe bekostiging op basis van de CBS-indicator wordt nog vergeleken met de bekostiging die zou zijn toegekend op basis van de oude bekostigingssystematiek (de gewichten- en impulsregeling).

Als het onderwijsachterstandenbudget op de school afneemt, wordt het verschil tussen het nieuwe en oude bedrag met onderstaande percentages opgenomen in het nieuwe bedrag:

  • Schooljaar 2019-2020: 75%
  • Schooljaar 2020-2021: 50%
  • Schooljaar 2021-2022: 25%

Als het onderwijsachterstandenbudget van een school toeneemt, wordt het hogere nieuwe budget verminderd. Deze vermindering bedroeg 49% in het huidige schooljaar 2019-2020. In 2020-2021 bedraagt de vermindering 26,55%. Het percentage voor het schooljaar 2021-2022 is nog niet bekend.

In het schooljaar 2022-2023 zal de overgangsregeling niet meer van kracht zijn. Dan vindt de toekenning van de onderwijsachterstandsbudgetten volledig plaats op basis van de nieuwe regeling.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: