Regeldruk verlagen begint in de school

De hoge regeldruk die in het basisonderwijs wordt ervaren, vloeit veelal voort uit afspraken die scholen aan zichzelf opleggen. Daarom is het belangrijk om zelf maatregelen nemen om de interne regeldruk verminderen, staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Hij wijst erop dat scholen hun administratie heel verschillend vormgeven. Het is daarom belangrijk, zo benadrukt Dekker, dat scholen kritisch blijven reflecteren op welke registratie relevant is voor het geven van goed onderwijs. ‘Scholen kunnen op dit gebied nog veel van elkaar leren, bijvoorbeeld hoe zij de administratie efficiënter kunnen inrichten en dubbele administratieve verplichtingen kunnen voorkomen’, zo schrijft hij.

Interne regeldruk en professionele werkcultuur

Volgens hem begint het tegengaan van regeldruk met een goed gesprek op de school zelf. Daarna is het nodig om over regeldruk in gesprek te gaan met het bestuur en met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Hij benadrukt hierbij het belang van een professionele werkcultuur, waarin leraren en schoolleiders elk hun eigen positie kennen.

Lees meer…

 

Hulptroepen ingevlogen in strijd tegen regeldruk

In januari begint de Operatie Regels Ruimen. Scholen kunnen dan hulp krijgen van teams van experts om de interne regeldruk aan te pakken en te verminderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief over de voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016.

De teams zullen bestaan uit een leraar en een schoolleider van een andere school, een inspecteur en een expert op het gebied van verandermanagement. Zij gaan de werkwijze van de school onder de loep nemen en kijken hoe deze efficiënter ingericht kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor lesgeven.

De vorderingen van deze scholen zullen te volgen zijn op delerarenagenda.nl. De opbrengsten kunnen een voorbeeld zijn voor andere scholen om regeldruk aan te pakken en te verminderen. Er zal daarom een handreiking beschikbaar komen met de geleerde lessen.

De Operatie Regels Ruimen is een initiatief van het ministerie van OCW en de sociale partners in het onderwijs, waartoe de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad behoren.