‘Leden moeten meer te kiezen hebben’

Hooghiemstra is sinds 1 februari directeur van VOS/ABB. Hij komt binnen in een tijd waarin veel verandert in de wereld van bestuur en management in het onderwijs. De recente oprichting van de PO-Raad, die de algemene werkgeversbelangen in het primair onderwijs gaat behartigen, noemt hij een goede zaak. ‘Het is een versterking, want zo kan de sector veel meer een vuist maken richting het ministerie.’

Hij besteedt in het interview onder meer ook aandacht aan de contributie en tariefstelling. ‘Je kunt je afvragen of de ledenservice op basis van contributie voor alle leden gelijk moet zijn. Misschien moeten we wel toe naar een aanbod van verschillende servicepakketten tegen verschillende tarieven. Zelf denk ik dat we afmoeten van het idee dat iedereen hetzelfde wil. Onze leden moeten meer te kiezen hebben.’

Momenteel brengt een groep VOS/ABB’ers persoonlijke bezoeken aan een groot aantal leden om van hen te horen wat de strategie van VOS/ABB zou kunnen zijn. Eerder, na de start van de VO-raad, bracht VOS/ABB ook dergelijke bezoeken aan leden in het voortgezet onderwijs. ‘Dat leverde toen veel interessante inzichten op. Zo kunnen we erachter komen wat onze leden precies van ons verwachten’, benadrukt Hooghiemstra.

Goede ideeën
De nieuwe directeur wil ook graag via de digitale snelweg geïnspireerd worden door goede ideeën van de leden. Dus als u dat wilt, kunt u hem mailen: thooghiemstra@vosabb.nl U kunt ook hier een reactie achterlaten, onderaan dit artikel.

Klik hier voor het interview in Over Onderwijs.

Andere onderwerpen in het aprilnummer van Over Onderwijs:

Hoogleraar Mirko Noordegraaf: ‘Managers verdienen eerherstel’
De mavo is terug – maar niet overal
Het Stedelijk Gymnasium in ’s Hertogenbosch: een studievilla
Inzet van adviseur levert Grotius College in Delft veel op
Obs De Peppel in Nijverdal barst uit zijn voegen
OSG Bijlmer trekt mooie mix van leerlingen
Bestuurlijke schaalvergroting leidt niet tot leerfabrieken

Special
Het aprilnummer bevat verder een special over risicomanagement, met onder meer een interview met twee accountants van Ernst & Young over de nieuwe richtlijnen voor het jaarverslag.

OO niet ontvangen?
Mocht u als lid van VOS/ABB het blad Over Onderwijs nog niet ontvangen hebben, laat dat dan even weten aan Anja van Rossum via avanrossum@vosabb.nl.
Een beperkt aantal nummers is namelijk geretourneerd met een onleesbare adresband, waardoor voor ons niet te achterhalen is welke school het blad niet heeft ontvangen. Als u een mailtje stuurt, verzenden wij direct alsnog een exemplaar. Met excuses voor het ongemak.

Gerelateerde berichten