Slimme opties met huisvestingsgeld

Door slim te investeren is er in het voortgezet onderwijs veel mogelijk met de zogenoemde Buma-gelden. Als u daar meer over wilt weten, kunt op 2 april naar een gratis bijeenkomst van VOS/ABB en onderwijshuisvestingspartner HEVO. 

Het gaat om het geld voor onderwijshuisvesting, dat als gevolg van de motie van CDA’er Sybrand van Haersma Buma uit 2011 wordt uitgekeerd aan de scholen. Voor het voortgezet onderwijs is het in totaal 109 miljoen euro. Dit is geld dat gemeenten eerder voor onderwijshuisvesting kregen. Het komt nu in de lumpsumvergoeding.

Op de twee bijeenkomsten die VOS/ABB organiseert in samenwerking met partnerorganisatie HEVO, gaat het over de opties die er zijn om deze Buma-gelden optimaal te investeren. Het belang van een goed strategisch huisvestingsbeleid komt aan bod, evenals tips voor energiebesparing.

De bijeenkomst op 2 april van 09.30 tot 12 uur met aansluitend een (eenvoudige) lunch is bij VOS/ABB in Woerden. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB.

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en of u alleen komt of met (een) collega(‘s).

Het is mogelijk uw eigen actuele huisvestingsvragen op de agenda van deze bijeenkomst te zetten. Stuur daarvoor vóór 1 april een mailtje naar Hans Heijltjes van HEVO: hans.heijltjes@hevo.nl.

 

 

Onderwijsakkoord: in 2014 tóch einde nullijn

De nullijn voor onderwijspersoneel wordt toch al in 2014 beëindigd. Dat is afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord, dat donderdag wordt gepubliceerd. In de onderwijsbegroting die op Prinsjesdag bekend werd, staat nog dat de nullijn pas in 2015 wordt beëindigd.

CNV Onderwijs meldt op basis van het Nationaal Onderwijsakkoord dat personeel in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs er in 2014 salaris bij krijgt. Vanaf 2015 zou het hele onderwijs van de nullijn af zijn.

In de onderwijsbegroting voor 2014 en de jaren daarna staat echter dat de nullijn in 2014 gehandhaafd blijft, maar dat er mogelijkheden zijn om die te beëindigen. Er kan loonruimte worden vrijgespeeld door bijvoorbeeld het versoberen van secundaire arbeidsvoorwaarden. Het jaar daarna wordt de nullijn beëindigd, zo staat in de begroting: ‘Het kabinet (zal) in 2015 de loonbijstelling wel uitkeren, in lijn met de normale referentiesystematiek.’

Einde Bapo
In het Nationaal Onderwijsakkoord staat volgens CNV Onderwijs ook dat er een nieuwe seniorenregeling komt in combinatie met een overgangsregeling voor de huidige Bapo-regeling. Daarover moeten in de komende cao-onderhandelingen afspraken worden gemaakt. Pas wanneer die afspraken er zijn, verdwijnt de huidige Bapo-regeling.

Een andere belangrijke afspraak is dat in het voortgezet onderwijs de minimale onderwijstijd in de onderbouw van 1040 uur wordt vervangen door een eenduidige onderwijstijdnorm van 1000 uur, met uitzondering van het examenjaar. De gedachte is hierachter is dat het afschaffen van de schotten per schooljaar tot meer flexibiliteit en minder werkdruk leidt.

689 miljoen
Andere afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord waren al min of meer bekend. Zo moeten er 3000 extra banen voor jonge leraren komen. Ook komt er meer tijd en geld voor scholing van personeel. Nu het akkoord er is, zegt het kabinet 689 miljoen euro in het onderwijs te investeren. Dit klinkt mooier dan het is: het geld is voor een groot deel een verschuiving van onderwijsbudgetten.

Het Nationaal Onderwijsakkoord wordt donderdag 19 september gepresenteerd. VOS/ABB zal de volledige tekst dan zo snel mogelijk online zetten.