Recent onderzoek van de OESO laat zien dat meer investeringen in onderwijs leiden tot grotere economische groei dan bijvoorbeeld investeringen in nieuwe snelwegen. Alleen kan het decennia duren voordat de positieve economische resultaten van overheidsinvesteringen in het onderwijs zichtbaar worden. Hierover heeft econoom Mathijs Bouman onlangs een artikel geschreven voor het Financieele Dagblad.

Het onderzoek door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) richtte zich op een nieuwe maatstaf voor onderwijs en menselijk kapitaal. Met die maatstaf konden de onderzoekers voor het eerst aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen structurele investeringen in onderwijs en economische groei.

Ze gebruikten daarvoor gegevens van zowel het PISA-onderzoek naar leerprestaties als het PIACC-onderzoek naar de competentie van volwassenen. Op basis van deze gegevens konden de onderzoekers het menselijk kapitaal vaststellen van verschillende landen, waaronder Nederland.

De nieuwe maatstaf voor het onderwijsniveau van de bevolking bleek goed te correleren met de productiviteit in de onderzochte landen: hoe meer menselijk kapitaal, des te productiever de economie. ‘Uitgaven aan onderwijs zorgen dus voor meer groei. Het zijn echte investeringen die zichzelf in principe terug kunnen verdienen’, aldus Bouman in het Financieele Dagblad.

Rust, reinheid en regelmaat

De uitkomsten van het OESO-onderzoek laten zien dat het noodzakelijk is om voor goed onderwijs een langetermijnvisie te hebben, zoals VOS/ABB onlangs benadrukte in een bijdrage voor een advies dat de Onderwijsraad voorbereidt over de rol van schoolbesturen.

‘Rust, reinheid en regelmaat vanuit de centrale overheid is nodig om schoolbesturen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid waar te maken. Niet steeds nieuwe verwachtingen en opdrachten voor het veld, maar middelen en ruimte om duurzaam onderwijskundig beleid vorm te geven en uit te voeren’, zo staat in de bijdrage.

Deel dit bericht: