‘Steeds meer ouders laten intelligentietest uitvoeren’

‘Ouders die vinden dat hun kind een te laag schooladvies krijgt voor de middelbare school, grijpen steeds vaker naar het wapen van de intelligentietest’, meldt RTL Nieuws.

Bij VOS/ABB komen geen signalen binnen die op deze trend zouden kunnen wijzen, maar de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSI), de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bevestigen volgens de commerciële nieuwszender het beeld dat ouders de intelligentietest vaker als second opinion of contra-expertise gebruiken.

VOO vindt de ontwikkeling zeer onwenselijk, maar begrijpt ouders wel. ‘We moeten ons realiseren dat de enige manier om deze trend weg te nemen, is ervoor te zorgen dat het moment van advies geven minder bepalend wordt voor een kind’, zo citeert RTL Nieuws woordvoerder Michiel Jongewaard van VOO.

Hij zegt dat op deze manier ‘het speelveld voor kinderen op de basisschool er niet gelijker op’ wordt. Daarmee doelt hij volgens RTL Nieuws op de kosten van de testen, die niet iedere ouder even gemakkelijk kan betalen.

Lees meer…

IQ-test kan handig zijn voor weloverwogen schooladvies

Het kan voor basisscholen handig zijn om bij een leerling uit groep 8 een IQ-test te laten afnemen voor een weloverwogen advies voor vervolgonderwijs. Dat is de strekking van een reactie van de PO-Raad op een bericht in het Algemeen Dagblad.

De krant schrijft dat steeds meer basisscholen bij groep 8’ers een intelligentietest laten afnemen om met de resultaten daarvan hun advies voor vervolgonderwijs te onderbouwen. ‘Ze willen sterker staan tegenover kritische ouders en zeker weten dat hun aanbeveling deugt’, stelt het AD. De trend heeft te maken met het feit dat tegenwoordig het schooladvies leidend is en dat de resultaten op eindtoets in groep 8 slechts worden gebruikt om te kijken of dat advies in orde is.

‘Ze hebben niet langer de eindcito om op te bouwen en vinden het een grote verantwoordelijkheid om een advies te geven dat bindend is’, zo citeert het AD directeur Loes Nijland van orthopedagogisch centrum Het Kabinet.

De PO-Raad laat in de krant weten dat zij inziet dat de toetsen aanvullende informatie over een leerling kunnen geven, maar vindt die niet voor iedere groep 8’er noodzakelijk. ‘Bij sommige leerlingen is het op basis van resultaten, werkhouding en taakgerichtheid namelijk evident wat het niveau van een leerling is’, aldus de sectororganisatie.