Het kan voor basisscholen handig zijn om bij een leerling uit groep 8 een IQ-test te laten afnemen voor een weloverwogen advies voor vervolgonderwijs. Dat is de strekking van een reactie van de PO-Raad op een bericht in het Algemeen Dagblad.

De krant schrijft dat steeds meer basisscholen bij groep 8’ers een intelligentietest laten afnemen om met de resultaten daarvan hun advies voor vervolgonderwijs te onderbouwen. ‘Ze willen sterker staan tegenover kritische ouders en zeker weten dat hun aanbeveling deugt’, stelt het AD. De trend heeft te maken met het feit dat tegenwoordig het schooladvies leidend is en dat de resultaten op eindtoets in groep 8 slechts worden gebruikt om te kijken of dat advies in orde is.

‘Ze hebben niet langer de eindcito om op te bouwen en vinden het een grote verantwoordelijkheid om een advies te geven dat bindend is’, zo citeert het AD directeur Loes Nijland van orthopedagogisch centrum Het Kabinet.

De PO-Raad laat in de krant weten dat zij inziet dat de toetsen aanvullende informatie over een leerling kunnen geven, maar vindt die niet voor iedere groep 8’er noodzakelijk. ‘Bij sommige leerlingen is het op basis van resultaten, werkhouding en taakgerichtheid namelijk evident wat het niveau van een leerling is’, aldus de sectororganisatie.

Deel dit bericht: