Islamitisch basisonderwijs groeit

Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen is in de periode 2008-2018 toegenomen van ruim 9300 naar ruim 15.000 leerlingen. Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van DUO.

De krant sprak onder anderen met religiewetenschapper en onderwijskundige Cok Bakker van de Universiteit Utrecht. Hij zegt dat de groei het gevolg is van een kwaliteitsslag. ‘De beeldvorming van het islamitisch basisonderwijs is verbeterd, zowel bij ouders als naar de Onderwijsinspectie toe’, aldus Bakker.

In de krant komt ook voorzitter Gökhan Çoban van de islamitische profielorganisatie ISBO aan het woord. De geloofsidentiteit draagt volgens hem in positieve zin bij aan de onderwijskwaliteit. Çoban: ‘Kinderen voelen zich op onze scholen thuis, waardoor ze optimaal presteren.’

Bakker plaatst daar een kanttekening bij: ‘Het staat natuurlijk buiten kijf dat kinderen beter leren in een omgeving die vertrouwd is en veilig aanvoelt. Maar voor diversiteit valt ook iets te zeggen. Daar kun je immers ook van leren. We leven nu eenmaal in een pluriforme samenleving, je moet met verschillen kunnen omgaan.’

Ruim 1 procent

Nederland telt 54 islamitische basisscholen en twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs. Ongeveer één op de acht moslimkinderen gaat naar een islamitische basisschool. Dat komt neer op iets meer dan 1 procent van alle basisschoolleerlingen.

Lees meer…

 

Isbo-directeur over artikel 23: ‘Wij eisen onze plek op’

‘Wij eisen onze plek op’, zegt directeur Gökhan Çoban van de islamitische profielorganisatie Isbo in de Volkskrant in het kader van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Hij reageert op een peiling waaruit blijkt dat 70 procent van de Nederlanders af wil van islamitisch onderwijs. Die enquête volgde op de publiciteit over de methode Help ik word volwassen!.

Deze methode voor de bovenbouw van het islamitisch basisonderwijs en de onderbouw van het eveneens islamitisch voortgezet onderwijs is ontwikkeld door de Isbo. De profielorganisatie spreekt van ‘de eerste methode seksuele vorming die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld’. Volgens de Isbo is de methode ‘voorzien van de (…) verplichte kerndoelen seksuele diversiteit’.

Dat laatste wordt betwijfeld door Nieuwsuur en NRC. Zij wijzen erop dat in de methode staat dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken. Ook zouden ze geen kleding van ‘ongelovigen’ mogen dragen. Er staat ook in dat ‘Allah het hebben van seks met mensen van het eigen geslacht ten zeerste afkeurt’.

Artikel 23 vrijheid van onderwijs

De ophef die volgde op de publiciteit over de methode, was voor Maurice de Hond aanleiding een peiling te organiseren. Daaruit kwam onder andere naar voren dat 70 procent van de Nederlanders af wil van islamitisch onderwijs en dat 59 procent wil dat álle scholen op basis van een religie worden afgeschaft. Tegelijkertijd geeft 54 procent aan dat de vrijheid van onderwijs een groot goed is.

In reactie op de uitslag van de peiling zegt directeur Çoban van de Isbo in de Volkskrant dat hij nog steeds pal achter artikel 23 van de Grondwet staat, waarin is vastgelegd dat openbaar en bijzonder onderwijs op gelijke basis door de overheid worden bekostigd.

‘Onze identiteit beleven’

‘Je mag zijn wie je bent, dit geldt voor ons, maar ook voor homoseksuelen. Wij zijn onderdeel van de Nederlandse samenleving. Maar wil de samenleving dat wij onderdeel van hén zijn? Kunnen wij in voldoende mate onze identiteit beleven zoals wij dat willen? Wij eisen onze plek op’, aldus Çoban.

Lees meer…

‘Scholen moeten discussie over Turkije mijden’

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) heeft liever niet dat er in de klas over de mislukte staatsgreep in Turkije wordt gesproken. Kranten die onder de Holland Media Combinatie (HMC) vallen, zoals het Noordhollands Dagblad, citeren een woordvoerder van de koepelorganisatie die zegt dat de ISBO het schooljaar ‘fris’ wil beginnen.

Gevreesd wordt dat er op scholen tijdens het begin van het nieuwe schooljaar felle discussies kunnen losbarsten tussen voorstanders van de de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Turkse geestelijk leider Fethullah Gülen. Die laatste wordt door Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de couppoging. Gülen zelf ontkent elke betrokkenheid.

‘De politiek willen we niet in de school trekken’, zegt de ISBO-woordvoerder die door de HMC-kranten wordt geciteerd. ‘Ouders kunnen over de coup praten tijdens de koffieochtenden, maar in de klas doen we dat niet.’

Volgens hem werken er bij scholen die bij de ISBO zijn aangesloten geen uitgesproken Gülenaanhangers. ‘Misschien staat een leerkracht daar sympathiek tegenover, maar dat is bij ons niet bekend. Dat speelt bij de aanname en het functioneren geen enkele rol. We gaan echt niemand ontslaan. Ze moeten gewoon goed lesgeven.’

Situatie in Turkije ‘in alle openheid’ bespreken

ISBO schreef op 15 augustus in een persbericht, naar aanleiding van de mislukte staatsgreep in Turkije, dat ‘grote gebeurtenissen (…) in alle openheid met de leerlingen in de klas besproken en uitgesproken (worden), met respect voor elkaar en elkaars opvattingen’. Daarbij zouden leerkrachten van islamitische scholen geen partij kiezen, maar steeds wijzen ‘op de vele gezichtspunten’.

Ook schreef de ISBO ‘vooralsnog geen spanningen tussen Turks-Nederlandse ouders en leerlingen’ te signaleren. Inmiddels berichten verscheidene media over Turkse ouders die vanwege de spanningen en de sociale druk in de Turkse gemeenschap in Nederland hun kinderen van scholen halen die in verband worden gebracht met de beweging van Gülen.

Islamitische scholen veroordelen aanslag Parijs

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) veroordeelt de aanslag in Parijs. ISBO-directeur Yusuf Altuntas vraagt iedereen om met elkaar in gesprek te blijven op basis van wederzijds vertrouwen.

De ISBO meldt dat de islamitische scholen in Nederland diep geschokt zijn door de aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. De aanslag heeft een extremistisch islamitische achtergrond.

‘Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familieleden en collega’s van de slachtoffers’, zo staat in het persbericht. De ISBO wenst hun ‘veel sterkte, kracht en geduld’ toe.

Altuntas schrijft dat de ISBO de aanslag op alle fronten veroordeelt. Namens de islamitische scholen roept hij iedereen op om juist nu toenadering te zoeken. ‘Wij mogen niet toestaan dat deze aanslag onze saamhorigheid schade berokkent. Wij vragen iedereen om kalm en beheerst te blijven en niet toe te geven aan geweld en escalatie.’