Jaarverslag 2015: bestsellers, thrillers, poëzie

De printvriendelijke versie van het jaarverslag van VOS/ABB over 2015 kunt u downloaden en als u wilt zelf printen. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

Het jaarverslag is als het ware een boekenkast. Diverse genres vertellen wat VOS/ABB in 2015 als financieel gezonde vereniging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs heeft gedaan.

Basiscollectie
Zo vallen onder het kopje ‘Basiscollectie’ de ondersteuning van bestuursbureaus op het gebied van onder andere bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap, de informatievoorziening via onder andere de website www.vosabb.nl, de e-mailnieuwsbrieven en het magazine Naar School! en de diverse ledenvoordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van VOS/ABB.

Bestsellers
Onder het kopje ‘Bestsellers’ wordt in het jaarverslag ingegaan op verschillende activiteiten die VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs uitvoert. Hierbij kunt u denken aan de modernisering van artikel 23, het realiseren van samenwerkingsscholen en in het verlengde hiervan de interpretatie en uitvoering van de Wet fusietoets.

De Helpdesk behoort met ruim 10.000 beantwoorden vragen in 2015 (stijging van 6,2 procent ten opzichte van 2014) ontegenzeggelijk ook tot de ‘bestsellers’. Wat is 2015 opviel, was dat er niet alleen meer, maar ook andere vragen werden gesteld, Bovendien weten steeds meer leden de Helpdesk te vinden als het gaat om de behandeling van grotere vraagstukken en het uitgebreide trainings- en cursusaanbod.

Thrillers
Passend onderwijs staat op de plank met ‘thrillers’. In 2015 sloten zich weer meer samenwerkingsverbanden bij VOS/ABB aan, vooral uit het voortgezet onderwijs. Er zijn verscheidene ondersteuninghstrajecten uitgevoerd, onder andere op het gebied van governance en zelfevaluatie. Voor dat laatste heeft VOS/ABB een quickscan ontwikkeld.

Een andere ‘thriller’ is crisisondersteuning. VOS/ABB is de enige organisatie voor bestuur en management in het funderend onderwijs die een dergelijk aan bod heeft. Besturen die plotseling te maken krijgen met een crisissituatie, kunnen gebruikmaken van gratis ondersteuning op het gebied van crisismanagement en -communicatie.

Krimp is eveneens als een spannend boek. De bevolkingskrimp leidt in steeds meer regio’s, ook in het voortgezet onderwijs, tot een afname van het aantal leerlingen. Dit noopt tot samenwerking en fusies. Zowel op bestuurlijk als schoolniveau is VOS/ABB inmiddels een ervaren fusiebegeleider.

Medezeggenschap is een ander beleidsterrein dat onder het kopje ‘Thrillers’ valt. Deskundigen van VOS/ABB worden ingeschakeld om workshops en trainingen te organiseren of om advies op maat te geven aan individuele scholen. VOS/ABB heeft in 2015 meegewerkt aan de totstandkoming van de Quickstart Medezeggenschap.

Poëzie
Op de poëzieplank van VOS/ABB staan werken die over de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs gaan en/of aandacht hebben voor levensbeschouwing en religie in de openbare scholen.

U kunt er ook lezen over over de jaarlijkse School!Week – de landelijke campagne van, voor en door het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs – en over het Diploma openbaar onderwijs dat door diverse pabo’s wordt aangeboden.

Geld
In de financiële verantwoording in het jaarverslag kunt u zien dat VOS/ABB een financieel gezonde vereniging is. Met een slimme en efficiënte inzet van middelen zorgt VOS/ABB ervoor dat het lidmaatschapstarief al jaren op 2,50 euro per leerling per jaar blijft. Daarmee is en blijft VOS/ABB de voordeligste profielorganisatie in het funderend onderwijs.

Download Jaarverslag 2015

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Jaarverslag VOS/ABB: actieve en gezonde vereniging

Het jaarverslag van VOS/ABB over 2012 is beschikbaar. De printvriendelijke online versie staat op deze website. Uit kostenoverwegingen is ervoor gekozen om het jaarverslag niet in druk uit te brengen.

In het jaarverslag kunt u lezen wat VOS/ABB in het jaar 2012 heeft gedaan voor de circa 300 aangesloten schoolbesturen met in totaal circa 2200 scholen in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Op deze scholen volgden in 2012 ongeveer 700.000 leerlingen les.

VOS/ABB is een invloedrijke belangenbehartiger voor bestuur en management van het funderend onderwijs. Het stafbureau in Woerden biedt professionele expertise op het gebied van bestuurlijke organisatie, financiën, onderwijskundige en juridische zaken, planning, identiteitsontwikkeling, medezeggenschap, communicatie en onderwijshuisvesting.

De expertise is toegankelijk voor de leden, die hiervoor contributie betalen. Op aanvraag kan aanvullende dienstverlening op maat worden geleverd. Dit betreft meestal begeleiding in juridische procedures of bij reorganisatie- of verzelfstandigingstrajecten.

De vereniging investeert in een goed contact met de leden door gedurende het hele jaar persoonlijke bezoeken af te leggen. Daarin wordt steeds gepeild aan welke dienstverlening de leden behoefte hebben. Naast deze persoonlijke bezoeken zijn er regelmatig persoonlijke ontmoetingen met leden op speciale thema- en netwerkbijeenkomsten. Themabijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over passend onderwijs, gezonde bedrijfsvoering en de gevolgen van demografische krimp voor het onderwijs.

De website www.vosabb.nl wordt dagelijks geactualiseerd. Het nieuws op de site wordt gedurende het gehele schooljaar wekelijks op maandag gebundeld in afzonderlijke e-mailnieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. VOS/ABB volgt niet alleen het nieuws, maar maakt het ook. Daarmee is VOS/ABB een belangrijke nationale bron van nieuws en achtergronden, waarbij de focus ligt op het openbaar en algemeen toegankelijk funderend onderwijs.

Met magazine School! gaat VOS/ABB meer de diepte in. Het magazine wordt uitgegeven in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs. Magazine School! verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 12.000 stuks.

Uiteraard staat in het jaarverslag de financiële verantwoording over 2012. U kunt lezen dat VOS/ABB een in alle opzichten gezonde vereniging is.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl