Jet-Net doet mee in leerlabs voor 2032

De bedrijven die deelnemen aan het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net) gaan hun kennis inbrengen in de leerlabs, waar wordt geëxperimenteerd met innovaties in het onderwijs. De leerlabs zijn een jaar geleden ingericht in het kader van het project Onderwijs2032.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft deze week afspraken gemaakt met negen ceo’s van Jet-Net-bedrijven. Deze ondernemingen spannen zich al 13 jaar in om meer havo/vwo-leerlingen te motiveren voor een studie en carrière in de bèta-techniek. Ze doen dat onder meer door gastlessen, workshops en het ontvangen van scholieren op hun bedrijven. Op de website www.jet-net.nl wordt ook gratis lesmateriaal beschikbaar gesteld. Sinds 2013 richten ze zich, onder het label Jet-Net Junior, ook op het basisonderwijs. Nu gaan ze dus deelnemen in de leerlabs. Daar zijn er tien van, die elk bestaan uit zes vo-scholen. Per leerlab wordt geëxperimenteerd met een bepaalde vorm van gepersonaliseerd leren.

Dekker heeft de Jet-Net-ondernemers uitgedaagd mee te helpen aan verdere verbetering van de beeldvorming van technische beroepen. Daarvoor gaan ze hun krachten bundelen. Zij zijn geïnteresseerd omdat ze in de toekomst goed opgeleide kenniswerkers nodig hebben in de technieksector.

Bedrijven blijven investeren in bètaonderwijs

Dit laatste wordt bevestigd door cijfers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Daarnaast staan nog altijd vacatures open, op dit moment in de gehele technische sector 17.000. Daarom blijven nieuwe bèta/technici nodig.

De bedrijven die zich bij Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, hebben aangesloten, blijven daarom doorgaan met hun activiteiten om havo/vwo-leerlingen te enthousiasmeren voor een bèta/technische vervolgopleiding. Ze hebben aangegeven te blijven investeren in Jet-Net en het bètaonderwijs.

Een van die bedrijven is Siemens Nederland. Martin van Pernis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland: “We moeten toekomstgericht blijven denken. Bij technologische bedrijven blijft altijd vraag naar goed opgeleide mensen. Als de recessie op een keerpunt komt, zal die vraag alleen maar weer toenemen. Nu investeren in goed onderwijs zal in de toekomst alleen maar vruchten afwerpen.”

Jet-Net is eind 2002 opgericht door Shell, Unilever, DSM, Akzo Nobel en Philips in samenwerking met de overheid en onderwijsorganisaties. In Jet-Net werken inmiddels 35 Nederlandse bedrijven nauw samen met 157 havo/vwo-scholen, verspreid over heel Nederland. Jet-Net werkt verder samen met het Platform Bèta Techniek, met als doel dat er structureel 15% meer leerlingen en studenten bètatechnisch onderwijs volgen. Bedrijven verzorgen onder meer gastlessen, expertmeetings, workshops en profielkeuzevoorlichtingen.

Bij de scholen die meedoen aan een van de bètaprogramma’s is de instroom in N-profielen de afgelopen jaren gestegen met 59%. Zie voor meer informatie www.jet-net.nl.