Handreiking omgaan met antisemitische incidenten – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een handreiking online gezet over hoe scholen kunnen omgaan met antisemitische incidenten. De handreiking biedt scholen informatie over hoe zij gevallen van antisemitisme kunnen herkennen, welke preventieve maatregelen zij kunnen nemen,...

Scholen moeten antisemitisme blijven bestrijden – PO/VO

Het blijft onverminderd van belang dat het onderwijs aandacht heeft voor het tegengaan van antisemitisme. Hierbij hebben met name de schoolbestuurders een grote verantwoordelijkheid, meldt het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het...

Recordaantal antisemitische incidenten – PO/VO

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) signaleert een recordaantal antisemitische incidenten, vooral op scholen. Het CIDI heeft de meldingen geïnventariseerd in de Monitor Antisemitische Incidenten 2023. Het aantal meldingen van antisemitisme...

Nationaal Holocaustmuseum: educatieve programma’s – PO/VO

Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam biedt educatieve programma’s voor onder andere basisscholen en het voortgezet onderwijs. In dit nieuwe museum staat de Jodenvervolging in Nederland centraal. Ook het dagelijks leven van Joden voorafgaand aan de Tweede...

Antisemitisme hoort niet thuis op school – PO/VO

Antisemitisme hoort niet thuis in onze samenleving en dus ook niet op school, net als pesten, discriminatie en racisme. Dit benadrukt onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op Kamervragen. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP had bij de minister aan de bel...