Onderwijsjournalisten winnen prijs voor Dossier Cito

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek is gewonnen door Ronald Buitelaar, Anja Vink, Bea Ros, Lodewijk van der Kroft en Monique Marreveld. Zij maakten voor onderwijsblad Didactief een dossier over toetsinstituut Cito.

Dossier Cito gaat over de zaken die het Cito doet met het ministerie van OCW. ‘Met overheidssubsidie ontwikkelt de Arnhemse toetsfabriek eindexamens en vanaf 2015 ook de verplichte centrale eindtoets voor het basisonderwijs. Maar Cito is ook een commercieel bedrijf met tentakels tot en met Turkije en de Bahama’s’, zo staat op de website van Didactief.

Met Dossier Cito lieten de winnende journalisten ‘de vele gezichten van Cito’ zien. Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur lichtten zij het dossier over de eindtoets primair onderwijs.

De prijs is woensdag uitgereikt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De jury bestond uit ombudsman Sjoerd de Jong van NRC Handelsblad, directeur Dillian Hos van basisschool De Windroos in Amersfoort die eerder politiek redacteur van dagblad Trouw was en hoogleraar sociologie Sietske Waslander van TIAS Nimbas Business School in Tilburg, tevens lid van de Onderwijsraad.

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek bestaat uit een geldbedrag van 1500 euro en een kunstwerk van de hand van emailleur Christine van der Ree. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Anja Vink voor haar verhaal Asschers Stille Revolutie in Vrij Nederland.

Prijs voor Onderwijsjournalistiek naar Anja Vink

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2013 is dinsdag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag uitgereikt aan Anja Vink. Ze kreeg de prijs voor haar verhaal Asschers Stille Revolutie in Vrij Nederland van 13 juni 2012.

Het artikel gaat over de manier waarop de toenmalige Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher achterstanden op scholen wilde terugdringen door zich nadrukkelijk met de kwaliteit van het onderwijs te bemoeien. De jury oordeelde dat het stuk een actueel en relevant vraagstuk raakt, dat behandelt vanuit een breed perspectief en vanuit verschillende invalshoeken. Vink kreeg in 2008 ook de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek voor het artikel Dit onderwijs vergroot de achterstand in magazine M van NRC Handelsblad.

De jury bestond uit ombudsman Sjoerd de Jong van NRC Handelsblad, bladenmaker Marjan Agerbeek, directeur Dillian Hos van protestants-christelijke basisschool De Windroos in Amersfoort (eerder onder meer politiek redacteur van Trouw) en de Tilburgse hoogleraar sociologie en lid van de Onderwijsraad Sietske Waslander.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1500 euro en een kunstwerk van emailleur Christine van der Ree.

RTL Nieuws mag los: toetsscores openbaar

De rechter heeft bepaald dat de eindtoetsscores door staatssecretaris Sander Dekker van OCW openbaar gemaakt mogen worden. RTL Nieuws had hierom gevraagd.

De commerciële nieuwszender had op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) een verzoek ingediend tot openbaarmaking van de toetsgegevens. Het gaat om de gemiddelde scores per school over de jaren 2009-2012. Ruim 120 schoolbesturen tekenden hiertegen bezwaar aan, maar de rechter gaat daar niet in mee. De besturen kunnen nog in hoger beroep. De PO-Raad, die teleurgesteld is over de uitspraak van de rechter, bekijkt de mogelijkheid van hoger beroep.

VOS/ABB vindt in het kader van good governance transparantie een belangrijk punt, maar eenzijdige fixatie op gemiddelde toetsscores per school komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Het gaat om de toegevoegde waarde van de school, en daar zegt de gemiddelde Cito-score niets over.

De vrees bestaat dat RTL Nieuws de gegevens gaat gebruiken voor zogenoemde lijstjesjournalistiek, waar commercieel ingestelde media goed in zijn, omdat ze daarmee hun inkomsten positief kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn de oliebollentest, haringtest en de koffietest van het Algemeen Dagblad. Scholen zijn echter geen Hollandse gebakkramen, viswinkels of cafés.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws reageerde eerder getergd op berichtgeving van VOS/ABB over dit onderwerp. De redactie van RTL Nieuws is volgens hem journalistiek onafhankelijk en zou niet gebonden zijn aan een opdracht om de berichtgeving te richten op het genereren van zo veel mogelijk reclame-inkomsten.

Klein reageert nu triomfantelijk op de beslissing van de rechter: ‘De scholen hebben er steeds op gehamerd dat een onafhankelijke rechter naar deze zaak moest kijken. Dat is nu gebeurd en de uitslag lijkt mij duidelijk’.

De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) adviseert haar leden om geen gebruik meer te maken van het Cito, mocht staatssecretaris Dekker gedwongen door de rechter overgaan tot openbaarmaking van de toetsgegevens. Vindt u dat een goed idee?