Rekeninstrument jubilea geactualiseerd – PO/VO

Het rekeninstrument voor de voorziening voor jubilea is geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit rekeninstrument downloaden. De voorschriften omtrent de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660) hebben gevolgen voor de personele...