Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is weer helemaal up-to-date. Er zijn verschillende rekeninstrumenten geactualiseerd.

Het gaat om rekeninstrumenten in diverse mappen:

Basisschool

Speciaal basisonderwijs

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Huisvesting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geactualiseerd rekeninstrument voorziening jubilea

In de map Basisschool van onze online Toolbox is het geactualiseerde rekeninstrument voor de voorziening voor jubilea opgenomen.

De voorschriften omtrent de jaarrekening hebben gevolgen gehad voor de personele voorzieningen. Het betreft voor het onderwijs het feit dat niet langer de BAPO-voorziening nodig is, maar nog wel de voorzieningen voor de jubilea respectievelijk de spaarregeling.

Van deze twee is die voor de jubilea qua omvang het meest substantieel. De voorziening voor de spaarregeling is sterk afhankelijk van de specifieke afspraken daarover.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten en u bent ingelogd, dan kunt u het rekeninstrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toolbox: nieuw instrument jubilea

In de Toolbox op de website van VOS/ABB is een nieuw instrument geplaatst voor de voorziening jubilea. Er zijn aparte versies voor primair en voortgezet onderwijs.

U vindt de nieuwe instrumenten in de mappen primair en voortgezet onderwijs, onder de naam ‘Voorziening jubilea 2015 vs 21 februari 2015.’ In beide mappen staat ook nog het jubilea-instrument van 2014. U kunt ze beide nodig hebben.

Let op: een deel van de instrumenten in de Toolbox is alleen bestemd voor leden van VOS/ABB. Zij kunnen inloggen op de Toolbox. Niet-leden hebben geen toegang tot die instrumenten.

 

Rekeninstrument ‘Voorzieningen jubilea’ geactualiseerd

In het besloten ledengedeelte van de Toolbox op deze website zit het geactualiseerde rekeninstrument ‘Voorzieningen jubilea 2014’.

Dit instrument is in opdracht van VOS/ABB ontwikkeld door financieel expert Bé Keizer. U kunt er betrekkelijk eenvoudig de omvang van de personele voorzieningen voor jubilea mee vaststellen door de specifieke afspraken met de betreffende werknemers nader in te vullen. De maxima van de salaristabellen zijn conform de tabellen die van kracht zijn per 1 januari 2014.

Het rekeninstrument zit in de mappen ‘Primair onderwijs’ en ‘Voortgezet onderwijs’ van de VOS/ABB-Toolbox. Als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB, kunt u het instrument uit het besloten ledengedeelte downloaden.

Informatie: Helpdesk, 348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Voorziening BAPO en jubilea 2008 vs f

In de rechterkolom vindt u dit instrument: Voorziening BAPO en jubilea 2008 vs f.xls.

Zoals de naam al aangeeft kunt u daarmee de omvang van de voorziening BAPO en die voor de jubilea bepalen. Dit instrument bepaalt de omvang van de voorziening voor de balanspositie van 31 december 2008.

Op grond van reacties van gebruikers zijn in maart 2009 enkele aanpassingen gemaakt, waarmee deze versie e tot stand is gekomen. De aanpassingen worden in de toelichting in het instrument nader aangegeven.

Informatie: Reinier Goedhart: 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen