School!Week-project Kampen over cultureel erfgoed

Op woensdag 21 maart doen de leerlingen van de openbare basisscholen in Kampen mee aan een projectochtend die in het teken staat van cultureel erfgoed. De ochtend valt midden in de landelijke School!Week.

De School!Week is de jaarlijkse week waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich op de kaart zet. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staan centraal. Het motto van de School!Week is altijd ‘Ik ben welkom’. Het thema dit keer is ‘Samen maken we School!’.

De projectochtend van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen wordt georganiseerd in samenwerking met het centrum voor kunst en kunsteducatie Quintus. Er doen circa 1000 leerlingen aan mee van de zes openbare basisscholen in Kampen. Er zijn verschillende programma’s voor de groepen 1 tot en met 3, 4 tot en met 6 en de groepen 7 en 8.

Onderwijswethouder Eibert Spaan (SGP) zal een bezoek brengen aan de projectochtend van het openbaar onderwijs.

Krimp: gemeente splitsen of niet splitsen?

Als binnen een gemeente aanzienlijke verschillen bestaan in bebouwingskarakter en bevolkingsdichtheid kan worden besloten het grondgebied in twee delen te splitsen. Daarmee kan de opheffingsnorm worden beïnvloed. Vooral voor kleine scholen in plattelandsdorpen in grote (fusie)gemeenten kan dit een oplossing zijn. De kwestie is voor het onderwijs zeer relevant, zeker in gebieden met demografische krimp, omdat er veel gemeentelijke herindelingen aankomen.

Een voorbeeld waarover staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs Kamervragen heeft beantwoord, is de protestants-christelijke Oranjeschool in Zalk. Dit dorpje aan de IJssel met ruim 800 inwoners maakt deel uit van de gemeente Kampen, waar de opheffingsnorm 94 leerlingen bedraagt. Daar zit het dorpsschooltje al twee jaar onder, wat betekent dat als ook volgend jaar die norm niet wordt gehaald, de rijksbekostiging zal worden stopgezet.

In 2001 heeft de gemeente Kampen na de fusie met de toenmalige gemeente IJsselmuiden besloten om het grondgebied niet op te splitsen in een stedelijk en plattelandsgedeelte. Als daartoe destijds wel was besloten, zou de opheffingsnorm in Zalk aanzienlijk lager hebben gelegen dan nu het geval is. Dit had echter ook betekend dat de opheffingsnorm in het stedelijke gebied fors hoger was geweest, wat negatieve gevolgen had kunnen hebben voor het voortbestaan van basisscholen in de stad Kampen en het (grote) dorp IJsselmuiden.

Het is in vergelijkbare kwesties dus van belang om goed af te wegen wat in de specifieke situatie een verstandig besluit kan zijn: splitsen of niet splitsen. Het is uiteindelijk aan de gemeente om eventueel een besluit tot splitsing van het grondgebied te nemen. Voorwaarde daarbij is dat alle schoolbesturen in die gemeente ermee akkoord gaan.

De kwestie speelt in het onderwijs in verband met aanstaande gemeentelijke herindelingen. De relevantie is het grootst in gebieden met demografische krimp. Als er binnen de gemeenten nu wordt nagedacht over een eventuele splitsing van het grondgebied, kan de toekomstige sluiting van basisscholen worden voorkomen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Foto Sint-Nicolaaskerk Zalk: Wikipedia/Berend Jan Stijf

Eerste inspiratiekalender is voor school in Kampen

Het eerste exemplaar van de inspiratiekalender van VOS/ABB is vrijdagochtend officieel overhandigd aan directeur Albert Veerman van openbare basisschool Het Meerrijk in Kampen.

VOS/ABB heeft de inspiratiekalender voor het openbaar primair onderwijs ontwikkeld in samenwerking met uitgeverij Kwintessens. De kalender is gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Leraren kunnen de kalender gebruiken om bijvoorbeeld de schooldag of het kringgesprek op een inspirerende wijze te beginnen.

De bureaukalender bevat 150 lesideeën voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Er staan geen data bij de dagen, zodat u de kalender meerdere jaren kunt gebruiken.

Bij de overhandiging van het eerste exemplaar in obs Het Meerrijk in Kampen waren alle leerlingen van de school aanwezig. Directeur Albert Veerman zei trots te zijn dat zijn school het eerste exemplaar heeft gekregen. Hij memoreerde bij de overhandiging aan een leerkracht die in augustus is overleden. De kalender kan onder andere inspiratie bieden voor rouwverwerking in de klas.

Bestuursvoorzitter Rudi Meulenbroek van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Onderwijs Kampen toonde zich verheugd over het feit dat de inspiratiekalender goed aansluit bij de aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs.

Hans Teegelbeckers van VOS/ABB las uit de inspiratiekalender een verhaal voor over het joodse Loofhuttenfeest of Soekot, dat dit jaar wordt gevierd van 19 tot en met 25 september.

Bestellen
Als u als lid van VOS/ABB de inspiratiekalender bestelt, betaalt 15,50 euro per stuk. Niet-leden betalen 16,95 euro per stuk (alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten). Stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bestelling kalender’, het aantal kalenders dat u wilt, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop u de kalender(s) wilt ontvangen.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Waarom openbaar onderwijs? Bekijk het antwoord!

In een Youtube-filmpje van VOS/ABB en de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen vindt u het antwoord op de vraag waarom juist openbaar onderwijs meerwaarde heeft voor leerlingen.

Het filmpje is gemaakt tijdens een thema-avond in de Pre-School!Week Tour. De bijeenkomst op 14 maart in Kampen bestond uit discussies in een De-Wereld-Draait-Door-setting over filosofie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs.

In het filmpje leggen verschillende mensen uit wat is volgens hen de meerwaarde is van openbaar onderwijs.

School!Week: lentemarkt, lipdub, flashmob enz. enz.

De School!Week 2013 van 18 tot en 22 maart stond bol van de activiteiten. Openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land lieten zien waar zij voor staan.

De School!Week van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is de jaarlijks terugkerende campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Scholen in het hele land werken eraan mee. Leidraad zijn de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.

Openbare basisschool Pluspunt in Rotterdam organiseerde woensdag, midden in de School!Week, een Lentemarkt. Die werd drukbezocht, niet alleen door ouders en leerlingen, maar ook door andere belangstellenden die de onthulling van het TOP-certificaat van VOS/ABB wilden bijwonen.

Onder hen was de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge, die het TOP-certificaat onthulde‘Pluspunt is niet benauwd om leerlingen toe te laten die extra zorg nodig hebben. Uiteraard vergt dit extra inzet en gedrevenheid van het lerarenteam. Mijn complimenten daarvoor. Deze school laat zien dat zorg en goede leerprestaties prima samengaan’, aldus De Jonge. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. VOS/ABB wil hiermee de aandacht vestigen op excellent openbaar onderwijs.

Pluspunt is TOP, omdat het op deze school de normaalste zaak van de wereld is dat leerlingen met en zonder beperking met elkaar in de klas zitten. Magazine School! besteedde in een uitgebreid artikel aandacht aan obs Pluspunt, omdat de manier waarop deze school het onderwijs organiseert naadloos aansluit bij de kernwaarde van algemene toegankelijkheid.

In de hele provincie Friesland waren de open dagen van de openbare basisscholen in de School!Week gepland. De Friese openbare basisscholen zetten een gezamenlijk promotiefilmpje online. Het filmpje sluit met de slogan ‘Openbaar onderwijs: iedereen is welkom!’ aan op het motto van de School!Week .

In het Noord-Hollandse dorpje Groet lieten leerlingen van de openbare Groeterschool met een zelfgemaakte lipdub zien wat openbaar onderwijs is. Bij het filmpje is het nummer ‘We’re all in this together’ uit de High School Musical te horen. Openbare basisschool De Sokkerwei in Castricum belichtte met een kort interview met twee leerlingen en een ouder de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Alle scholen van Stichting De Mare voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte in Overijssel deden ook mee aan de School!Week. Zo werd op de openbare Tellegenschool in Wijhe donderdag een ludieke sponsorloop gehouden ten bate van de actie Alpe d’HuZes voor de kankerbestrijding. Op alle scholen zijn de bordjes ‘Ik ben welkom’ aangebracht om te laten zien dat het openbaar onderwijs van en voor iedereen is. Deze bordjes kunnen bij VOS/ABB worden besteld.

Bij de scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen (OOK) is letterlijk de rode loper uitgelegd. De scholen organiseerden gastlessen. Donderdagmiddag was er in Kampen een flashmob. Leerlingen voerden midden in de binnenstad op straat spontaan een dans uit.

Alle scholen van de Stichting Op Kop voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland hebben hun deuren opengezet voor ouders, buren en andere belangstellenden. Zij konden onder andere open lessen bijwonen, rondleidingen krijgen en een musical bezoeken.

In Almelo organiseerde de Stichting OPOA in de School!Week De Dag van het Openbaar Onderwijs. Er was onder andere een leerlingendebat in de raadszaal van het Almelose gemeentehuis. Hier deden leerlingen van groep 8 aan mee. Met het debat lieten de openbare scholen zien dat zij als democratische organisaties midden in de samenleving staan.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Wat organiseerde/organiseerden uw school/scholen in de School!Week? Vertel uw verhaal en mail uw foto’s naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl!

Filosofie en levensbeschouwing in openbaar onderwijs

Filosofie en levensbeschouwing zijn thema’s die sterk leven in het openbaar onderwijs. Dat bleek donderdagavond in Kampen, waar 80 mensen een inspirerende thema-avond van de Pre-School!Week Tour 2013 bijwoonden. 

De Pre-School!Week Tour – de naam zegt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013, de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van 18 tot en met 22 maart. De thema-avond in Kampen was de vierde in een reeks van vijf bijeenkomsten van de Pre-School!Week Tour. Maandag kwam respect aan bod in Haarlem, dinsdag was er in Amersfoort een bijeenkomst over identiteit, woensdag ging het in Helmond over een veilig schoolklimaat voor iedereen en vanmiddag is er van 15.30 tot 17 uur in het Dr. Nassau College in Assen een bijeenkomst over de toekomst van het onderwijs.

De thema-avond in de Sint Annakapel in Kampen bestond uit discussies in een De-Wereld-Draait-Door-setting. De avond werd georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met de stichting Openbaar Onderwijs Kampen. In het curriculum van de openbare basisscholen van deze stichting wordt specifiek aandacht besteed aan filosofie en levensbeschouwing. Juist het openbaar onderwijs is hier geschikt voor, omdat kinderen met verschillende achtergronden elkaar hier ontmoeten.