RIVM vindt sporten op rubbergranulaat veilig

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is.

In rubbergranulaat zitten weliswaar ‘heel veel verschillende stoffen’ die kanker kunnen veroorzaken, maar deze stoffen komen volgens het RIVM ‘slechts in zeer lage hoeveelheden’ uit de korrels vrij.

‘Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar’, aldus het RIVM.

Het instituut meldt dat er geen signalen zijn die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dat verband werd gelegd door het tv-programma Zembla.

Veel scholen maken bij sportclubs gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Doorgaan met rubbergranulaat ‘experiment op kinderen’

We moeten stoppen met sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Het is bewezen dat die korrels kankerverwekkende stoffen bevatten en daar moet je mensen niet onnodig aan blootstellen. Dat vindt professor Bob Löwenberg van het Erasmus MC in Rotterdam, meldt de NOS.

Hij noemt het doorgaan met sporten op rubbergranulaat ‘een experiment op gezonde mensen’. Löwenberg benadrukt dat niet kan worden gezegd dat kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig zijn.

‘Integendeel, ik denk dat er alle reden is om je ongerust te maken over die kunstgrasvelden. Benzeen veroorzaakt leukemie, lymfeklierkanker en dergelijke. En in de korrels die uitgestrooid worden op de kunstgrasvelden zitten benzeenachtige stoffen. Willen we werkelijk die proef doen op mensen, op kinderen, en er later achter komen dat dit verkeerd was?’

‘Rubbergranulaat voldoet aan strenge normen’

De uitspraken van Löwenberg volgen op de conclusie van de autobandensector (rubbergranulaat wordt gemaakt van oude autobanden). De eerste resultaten van een onderzoek van de Vereniging Band en Milieu en de branchevereniging VACO zijn bekend en daaruit komt naar voren dat het onderzochte rubbergranulaat voldoet aan de geldende Europese wetgeving. ‘De bandenbranche zelf hanteert al een tienmaal striktere norm en ook hieraan voldoen de velden, melden de Vereniging Band en Milieu en de VACO.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet ook onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De resultaten van dat onderzoek worden over enkele weken verwacht.

De ongerustheid over rubbergranulaat volgt op een uitzending van Zembla.

Onderzoeksresultaten kunstgras voor einde dit jaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert nog dit jaar de resultaten van een onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat en kunstgras.

Dit meldt de voetbalbond KNVB na overleg met het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en vertegenwoordigers van de kunstgrasbranche.

Geen paniek over kunstgras!

Tijdens het overleg benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. Dit geldt dus ook voor scholen die voor sportonderwijs gebruikmaken van kunstgrasvelden.

De onrust over kunstgrasvelden volgt op een uitzending van Zembla over rubberkorrels die mogelijk kankerverwekkend zijn.

RIVM ziet in kunstgrasvelden geen acuut gevaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet geen reden om nu te stoppen met sporten op kunstgrasvelden. Dat heeft het instituut laten weten naar aanleiding van de uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat dat in kunstgrasvelden is verwerkt. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM desondanks gevraagd met spoed extra onderzoek te doen naar mogelijke risico’s van deze rubberen korrels.

Zembla ging over de Amerikaanse voetbaltrainster Amy Griffin, die sinds 2009 een lijst bijhoudt van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Zij vreest dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden, en de kanker. De lijst telt 230 spelers. In Engeland voert Nigel Maguire, voormalig hoofd van een regionale gezondheidsdienst, campagne voor beter onderzoek naar deze rubberkorrels. Zijn zoon was keeper en kreeg lymfeklierkanker.

Kunstgrasvelden geen acuut gevaar

Iedere dag sporten kinderen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook scholen maken er gebruik van. In Nederland liggen bijna 2000 van deze velden. De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Het RIVM meldt dat op basis van de bestudeerde informatie niet wordt verwacht dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. ‘Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden, zo meldt het instituut. Het RIVM erkent wel dat er PAK’s uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar er zouden geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot gezondheidsrisico’s.

Douchen en schone kleren

Desondanks adviseert het RIVM om kinderen niet te laten spelen met rubberkorrels van een kunstgrasveld. Ook wordt aangeraden om kinderen na het sporten te laten douchen. Ook moeten ze schone kleren aantrekken die niet in contact zijn geweest met rubbergranulaat.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Hiervoor zullen 50 tot 100 velden actief bemonsterd worden. Het European Chemical Agency doet in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

KWF wil dat scholen kinderen insmeren tegen de zon

Leerkrachten van basisscholen moeten nu het zo zonnig is kinderen insmeren met zonnebrandcrème. Dat vindt KWF Kankerbestrijding.

‘Smeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel scholen als van de ouders’, zegt een woordvoerder van KWF. ‘We zien dan ook graag dat de basisscholen standaard insmeren op een zonnige dag.’

KWF Kankerbestrijding voert met het ministerie van Volksgezondheid een lobby bij de scholen voor beschermende maatregelen tegen huidkanker. De stichting wil dat insmeren tegen de zon wordt opgenomen in het beleid van elke school.

In de afgelopen tien jaar is het aantal Nederlanders met huidkanker fors toegenomen van 15.000 in 2004 naar 50.000 in 2015.

Amsterdams Rookalarm zet in op rookvrije generatie

Zorgverleners in Amsterdam willen dat alle schoolterreinen rookvrij worden. Deze en andere maatregelen om roken terug te dringen staan in een pamflet van het Amsterdams Rookalarm.

Het Amsterdams Rookalarm is een initiatief van de Huisartsen Kring Amsterdam (HKA), Jellinek, GGD Amsterdam en 1ste Lijn Amsterdam. Zij willen voorkomen dat kinderen beginnen met roken.

‘Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Daarom zetten we in op een rookvrije generatie’, zegt huisarts en HKA-bestuurslid Ilona Statius Muller.

Lees het pamflet.

Waarschuwing voor kankerverwekkende vingerverf

Nijntje vingerverf van Bruynzeel bevat een kankerverwekkende stof. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt deze vingerverf niet te gebruiken. Dat geldt ook voor vingerverf van het merk A’Color, die bij kinderen allergische reacties kan veroorzaken.

De Nijntje vingerverf van Bruynzeel bevat de kankerverwekkende stof NDELA en bovendien meer conserveermiddelen dan is toegestaan. De NVWA heeft de verkoop verboden en een publiekswaarschuwing geëist. Bruynzeel heeft alle Nijntje vingerverfproducten uit de markt gehaald en de verkoop gestaakt.

De vingerverf van A’Color bevat het verboden conserveermiddel BIT. Hierdoor kunnen kinderen een allergie ontwikkelen. De NVWA waarschuwt ook deze vingerverf niet te gebruiken.

Van de in totaal 29 soorten vingerverf die door de NVWA zijn onderzocht, zijn er maar 13 helemaal goedgekeurd. Dit betekent dat er geen gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het gebruik ervan. Voor de meeste soorten vingerverf geldt een gezondheidswaarschuwing, maar niet zo ernstig als bij Bruynzeel en A’Color.

Lees meer…

Onderzoek naar invloed van mobieltjes op kinderhersenen

Britse wetenschappers beginnen een groot onderzoek naar de invloed van straling van mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur op hersenen van kinderen. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Het onderzoek, dat door de Britse overheid en het bedrijfsleven wordt gefinancierd, richt zich op 2500 kinderen van 11 tot 12 jaar. Het begint in september.

Er wordt gekeken of straling van mobieltjes en andere draadloze apparaten invloed heeft op het denkvermogen en het geheugen van kinderen. In 2017 wordt het onderzoek herhaald. Er werken 160 scholen uit Londen en omgeving aan mee.

Onderzoeken naar de invloed van straling concentreerden zich tot nu toe op het verband met hersenkanker. Daar zijn nooit harde bewijzen voor gevonden.

Desondanks geldt vanwege de straling het advies om voorzichtig te zijn met mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur.

Lees meer…

Hebt u al asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Als één of meer scholen van uw organisatie ten onrechte bekendstaan als ‘asbestverdacht’, kunt u dat online doorgeven aan het Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Atlas leefomgeving staat van alle schoolgebouwen vermeld of er (mogelijk) asbest in zit verwerkt. In september en oktober heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek gedaan naar de stand van zaken. Scholen die in 2011 of 2012 geen informatie hadden verstrekt voor de Atlas Leefomgeving is gevraagd deze informatie alsnog te leveren. Ook is een groot aantal scholen hierover gebeld.

Om te voorkomen dat scholen in de Atlas leefomgeving ten onrechte te boek blijven staan als ‘asbestverdacht’, kunnen zij dat doorgegeven. Schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren in hun gebouwen die dateren van vóór 1994, krijgen het dringende advies dit alsnog te laten doen.

Bestuur is verantwoordelijk!
VOS/ABB wijst erop dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor gezondheidsaspecten van hun gebouwen. Als blijkt dat iemand als gevolg van asbest in de school ziek is geworden, kan het bestuur ook na vele jaren nog geconfronteerd worden met een forse financiële claim als blijkt dat het bestuur niet heeft laten onderzoeken of het kankerverwekkende materiaal aanwezig was.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Inspectie brengt asbestinventarisaties in kaart

Een bericht in Trouw over staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op ‘lakse’ schoolbesturen zou afsturen als die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren, geeft een onjuist beeld van de situatie.

Trouw suggereert ten onrechte dat schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie in hun gebouwen van vóór 1994 hebben laten uitvoeren de ILT op hun dak krijgen. Dit strookt niet met de realiteit. Het gaat erom dat de ILT schoolbesturen benadert met de vraag of er asbestinventarisaties zijn uitgevoerd. Met de informatie die uit de vragenronde komt, wordt de Atlas van de leefomgeving geactualiseerd. In deze online atlas kan iedereen zien waar controles zijn geweest op de aanwezigheid van asbest.

Atsma wilde plicht, Mansveld niet meer
In april 2011 kwam er uit de Tweede Kamer een oproep om in alle schoolgebouwen van vóór 1994, toen het kankerverwekkende asbest nog werd gebruikt, een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Die oproep werd overgenomen door de toenmalige CDA-staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma.

Uiterlijk in januari jongstleden had er in alle betreffende scholen moeten zijn vastgesteld of er asbest aanwezig was. Uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt echter dat toen nog niet de helft was gecontroleerd. In de online Atlas van de Leefomgeving staat een overzicht.

PvdA-staatssecretaris Mansveld liet in maart van dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen niet wettelijk verplicht worden om in hun gebouwen van vóór 1994 asbestinventarisaties uit te laten voeren. Daarmee brak zij dus met het beleid van het vorige kabinet. De inventarisatieplicht is er overigens wel voorafgaand aan verbouw- of sloopwerkzaamheden.

Mansveld noemde in de brief aan de Kamer ‘een inventarisatieplicht niet het beste instrument om daadwerkelijk alle scholen te doordringen van het belang van voldoende aandacht voor asbest’. Over een jaar bekijkt ze de situatie opnieuw.

Niet verplicht, wel verstandig
Hoewel asbestinventarisaties dus niet wettelijk worden verplicht, benadrukt VOS/ABB dat het verstandig is dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is niet alleen van belang om voor leerlingen, personeelsleden en andere gebruikers van een schoolgebouw uit te sluiten dat zij gezondheidsrisico’s lopen die verband houden met de eventuele aanwezigheid van asbest, maar ook om te voorkomen dat het bestuur in de toekomst geconfronteerd wordt met juridische claims die hiermee verband houden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kabinet stelt asbestinventarisaties niet verplicht

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen niet wettelijk verplicht worden om in hun gebouwen van vóór 1994 asbestinventarisaties uit te voeren. Die plicht is er wel voorafgaand aan verbouw- of sloopwerkzaamheden.

In april 2011 kwam er uit de Tweede Kamer een oproep om in alle schoolgebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Die oproep werd overgenomen door de vorige staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma. Uiterlijk in januari jongstleden had er in alle betreffende scholen moeten zijn vastgesteld of er asbest aanwezig was. Uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt echter dat toen nog niet de helft was gecontroleerd. In de online Atlas van de Leefomgeving staat een overzicht van de actuele situatie.

Uit de brief van staatssecretaris Mansveld wordt duidelijk dat zij een andere koers vaart dan Atsma. Er komt geen wettelijke plicht komt om in alle schoolgebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie uit te voeren. De staatssecretaris schrijft dat ze tevreden is over het feit dat de helft van de betreffende gebouwen op de aanwezigheid van asbest is geïnventariseerd.

Op basis hiervan concludeert ze dat ‘een inventarisatieplicht niet het beste instrument (is) om daadwerkelijk alle scholen te doordringen van het belang van voldoende aandacht voor asbest’. Over een jaar bekijkt ze de situatie opnieuw.

Hoewel asbestinventarisaties dus niet wettelijk worden verplicht, blijft het verstandig dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is niet alleen van belang om voor leerlingen, personeelsleden en andere gebruikers van een schoolgebouw uit te sluiten dat zij gezondheidsrisico’s lopen die verband houden met de eventuele aanwezigheid van asbest, maar ook om te voorkomen dat het bestuur in de toekomst geconfronteerd wordt met juridische claims die hiermee verband houden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl