Kansrijk onderwijsbeleid: nieuwe doorrekening – PO/VO

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een update gepubliceerd van het rapport Kansrijk onderwijsbeleid 2016. Voor deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend. Hiervoor gebruikte het CPB recente cijfers over onder andere leerlingaantallen, loonkosten...