Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een update gepubliceerd van het rapport Kansrijk onderwijsbeleid 2016. Voor deze update zijn alle beleidsmaatregelen opnieuw doorgerekend.

Hiervoor gebruikte het CPB recente cijfers over onder andere leerlingaantallen, loonkosten van personeel en achtergrondkenmerken van leerlingen. Voor de update is ook rekening gehouden met gewijzigde maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs. De gewichtenregeling en de impulsgebieden hebben in 2019 plaatsgemaakt voor onderwijsachterstandsscores.

Het CPB hield voor de update ook rekening met maatregelen die in 2016 werden voorgesteld en die inmiddels staand beleid zijn, maar waar wel andere maatregelen mogelijk zijn met hetzelfde doel. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) door een opleiding te verplichten voor leidsters. Een dergelijke opleiding is nu staand beleid. De kwaliteit van vve verhogen kan echter ook op een andere manier, bijvoorbeeld door strengere eisen te stellen aan vve-programma’s. Ook viste het CPB bij de actualisering onduidelijkheden uit de versie uit 2016.

Download Kansrijk onderwijsbeleid: update

Deel dit bericht: