Meedenken over kernwaarden openbaar onderwijs

Wilt u met VOS/ABB meedenken over een herziening van de kernwaarden van het openbaar onderwijs? In 2019 organiseren wij hiervoor verschillende bijeenkomsten. U bent van harte welkom!

VOS/ABB heeft op de algemene ledenvergadering van de vereniging op 14 november een eerste aanzet gegeven tot een herziening van de kernwaarden.

Ze luiden nu nog kort samengevat: iedereen welkom, iedereen benoembaar, wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving en aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst.

Van en voor de samenleving

De tiende verjaardag van de kernwaarden is een mooi moment voor een herijking. De Kerngroep Openbaar Onderwijs van VOS/ABB heeft daartoe een eerste voorzet gegeven. De openbare scholen zouden hun democratische en actief-pluriforme karakter sterker zichtbaar, merkbaar en voelbaar kunnen maken.

Kern van het voorstel is dat het openbaar onderwijs kan laten zien dat het echt van en voor de samenleving is.

Meer lezen? In de jubileumuitgave VOS/ABB beweegt onderwijs staat een artikel over de herziening van de kernwaarden. U kunt ook het discussiedocument Kader openbaar onderwijs downloaden (alleen voor leden van VOS/ABB).

Meedenken over kernwaarden openbaar onderwijs

Wilt u meedenken over de herziening van de kernwaarden? In 2019 organiseert VOS/ABB hiervoor verschillende bijeenkomsten (‘dialoogtafels’). Op deze website en in de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB zal worden bekendgemaakt waar en op welke data deze bijeenkomsten worden gehouden.

Kernwaarde: op 14 november Dag van Respect

Doet u met uw school/scholen mee aan de Dag van Respect op donderdag 14 november?

Op deze dag staat respect voor elkaar en voor onze omgeving in de schijnwerpers. Scholen kunnen een gastspreker uitnodigen die op basis van zijn of haar persoonlijke verhaal met de kinderen in gesprek gaat over respect.

Daarnaast is er voor docenten online lesmateriaal beschikbaar (voor primair en voortgezet onderwijs). Alle informatie staat op www.dagvanrespect.nl.

Respect is kernwaarde!
VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect werken met elkaar samen om in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer inhoud te geven aan respect. In maart vorig jaar ondertekende directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB hiertoe een intentieverklaring met voorzitter Awraham Soetendorp van de stichting.

Wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid is opgenomen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.