Dialoog hoort bij ‘ontmoeting’, een van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Hoe kunt u in de openbare school een waarde(n)volle dialoog op gang brengen? VOS/ABB ondersteunt u hier graag bij!

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn ‘gelijkwaardigheid’, ‘vrijheid’ en ‘ontmoeting’. Het zijn drie woorden die grote betekenis kunnen hebben. De kernwaarden zijn het fundament van de openbare scholen.

De kernwaarde ‘ontmoeting’ sluit aan op de actief pluriforme opdracht: de openbare scholen zijn van en voor iedereen en laten leerlingen daarom kennismaken met de diversiteit in onze samenleving. Dat betekent dat alle verschillende verhalen welkom zijn. Ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en in vrijheid, dat is waar de openbare scholen voor staan.

De kernwaarde ‘ontmoeting’ vraagt om een actieve rol van de openbare school en alle betrokkenen om samen ruimte te creëren voor diversiteit en dialoog. Ontmoeting betekent niet alleen in aanraking komen met diversiteit, maar ook aandacht en interesse hebben voor de ander en in gesprek gaan over verschillen en overeenkomsten.

Waarde(n)volle dialoog

Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu kunt u met de Quickscan kernwaarden openbare scholen zien in hoeverre uw organisatie aandacht heeft voor de kernwaarden.

Kan het op uw school beter en wilt u hierover advies? Het Team Identiteit van VOS/ABB kan uw school of scholen ondersteunen bij het tot stand brengen van een waarde(n)volle dialoog die naadloos aansluit op het karakter van het openbaar onderwijs. Mail voor meer informatie naar identiteit@vosabb.nl.

Let op: advisering valt voor vier dagdelen binnen het lidmaatschap van VOS/ABB. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, betaalt u daar dus niets voor! Wilt u meer dan vier dagdelen ondersteuning? VOS/ABB kan voor u een offerte op maat maken!

Deel dit bericht: