Meer keuze op mbo

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogen met ingang van het nieuwe schooljaar veel meer keuzevakken aanbieden. Ze krijgen de ruimte om het onderwijsaanbod af te stemmen op ontwikkelingen in de regio, waardoor de baankansen voor afgestudeerde...