Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogen met ingang van het nieuwe schooljaar veel meer keuzevakken aanbieden. Ze krijgen de ruimte om het onderwijsaanbod af te stemmen op ontwikkelingen in de regio, waardoor de baankansen voor afgestudeerde mbo’ers worden vergroot.

Minister Bussemaker heeft dit gisteren bekendgemaakt. Ze gaat daarmee in op de roep om regionaal maatwerk in het mbo, die al langer klinkt. Haar doel is dat mbo-scholen hun opleidingsaanbod gaan flexibiliseren, actualiseren en innoveren. Daarom worden meer dan 400 nieuwe keuzedelen toegelaten. Dit zijn vakken waarmee een mbo-student zijn vakmanschap kan verbreden of verdiepen. Keuzedelen nemen circa 15 procent van de uren per beroepsopleiding in beslag en ze krijgen een formele vermelding op het diploma.

Voorbeelden van nieuwe keuzedelen zijn ‘3D-modeling’ en ‘3D-produceren’, vakken die aansluiten op digitalisering in de meubelindustrie en architectuur. Het keuzedeel ‘Aardbevingbestendig bouwen’ past bij bouwkunde in Groningen, en ‘Zorginnovaties’ leert mbo-studenten om technologische hulpmiddelen in te zetten in de zorg. In de grensstreken wordt straks Duits aangeboden als keuzedeel. Elke mbo-school is vrij om te bepalen welke keuzedelen ze per kwalificatie aanbieden en elk kwartaal kan het aanbod worden aangepast.

Meer informatie