Piek in gesprekken over pesten bij Kindertelefoon – PO/VO

Na afloop van de tweede coronalockdown van de scholen is het aantal gesprekken met De Kindertelefoon over pesten explosief gestegen. Het nam toe van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag, een toename van circa 50%. ‘In de zomervakantie was er een korte dip te...

Nieuwe campagne tegen pesten

Er wordt nog altijd veel gepest op basisscholen. Ruim 70 procent van de kinderen heeft ermee te maken. Dat blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon, die een anti-pestcampagne van televisiezender Cartoon Network aankondigt.Via de website van De Kindertelefoon zijn...