Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs herzien

De VO-raad heeft het model van de klokkenluidersregeling voor het voortgezet onderwijs herzien. Schoolbesturen die het herziene model overnemen, kunnen zich aansluiten bij de Commissie melden van een misstand vo.

Het lidmaatschap van de VO-raad is gebonden aan de eis dat schoolbesturen de herziene klokkenluidersregeling overnemen en publiceren. Die eis is opgenomen in de Code goed bestuur van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs.

Klokkenluidersregeling primair onderwijs

VOS/ABB heeft een model-klokkenluidersregeling voor het primair onderwijs beschikbaar. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze regeling downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Veel adviesverzoeken bij Huis voor Klokkenluiders

Het aantal adviesverzoeken dat binnenkomt bij het Huis voor Klokkenluiders is boven verwachting hoog. Dat staat in het eerste jaarverslag van deze organisatie.

Er kwamen 532 verzoeken binnen. Dat is het dubbele van wat werd verwacht. In ongeveer 15 procent van de gevallen blijkt het daadwerkelijk een klokkenluiderszaak te zijn. Het moet dan gaan om een werkgerelateerde misstand met een maatschappelijk belang, zoals een overtreding van de wet of situaties die gevaar kunnen opleveren.

Klokkenluiders verliezen baan

De meeste adviesverzoeken hebben betrekking op ontslag of het niet verlengen van het arbeidscontract na melding van een misstand. Ongeveer de helft speelt zich af in de private sector, eenderde in de publieke sector en de rest in de semipublieke sector.

Het jaarverslag maakt geen verdere verfijning in sectoren. Er staat dus niet in vermeld hoeveel zaken betrekking hebben op onderwijsorganisaties.

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden.

Lees meer…

Modellen klokkenluidersregeling voor onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een model klokkenluidersregeling ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze is nu online beschikbaar voor de leden. Ook voor het voortgezet onderwijs is er een model beschikbaar.

De modellen zijn ontwikkeld om de werkgevers in het onderwijs te helpen bij het opstellen van een klokkenluidersregeling. Dit is verplicht sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016.

Deze wet voorziet in de oprichting van het Huis voor klokkenluiders. Dat is niet meer ondergebracht bij de Nationale Ombudsman, maar is tegenwoordig een zelfstandig bestuursorgaan. Werknemers met een vermoeden van een misstand kunnen daar een melding doen of advies vragen. De wet biedt bescherming aan degene die de melding doet. In de modelregeling staat de procedure beschreven.

Klokkenluidersregeling downloaden

De VO-raad heeft eerder een model klokkenluidersregeling gepubliceerd voor het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft nu ook een model opgesteld voor het primair onderwijs. Deze is gebaseerd op het model van de VO-raad. Het betreft nadrukkelijk een concept. Besturen in het primair onderwijs kunnen er hun eigen inkleuring aan geven.

Klokkenluidersregeling primair onderwijs (alleen voor leden van VOS/ABB)

Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs

 

Het onderwijs zou niet hoeven lekken naar Publeaks

De nieuwe website Publeaks zou voor het primair en voortgezet onderwijs niet nodig hoeven zijn. De Helpdesk van VOS/ABB heeft een vrij te downloaden klokkenluidersregeling gepubliceerd, die is gebaseerd op de al langer bestaande regeling voor het voortgezet onderwijs.

De website Publeaks heeft als pay-off ‘Anoniem lekken naar de pers’. De website is een initiatief van de media, maar ze doen er niet allemaal aan mee. De Telegraaf en Elsevier bijvoorbeeld ontbreken. Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier meldt in de Volkskrant, die er wel aan meedoet, dat klokkenluiders zich prima anoniem bij de redactie van het weekblad kunnen melden en dat Publeaks dus niet nodig is.

Het doel van Publeaks is ‘het versterken van het onderzoeks- en controlerend vermogen van de Nederlandse pers’, zo meldt de website. De media die bij de klokkenluiderssite zijn betrokken, willen mensen stimuleren om ‘veronderstelde misstanden’ aan de kaak te stellen. Dit kan door gebruik te maken van digitale versleutelingen geheel anoniem.

Een website als Publeaks zou niet nodig zijn als organisaties op een verantwoorde wijze omgaan met klokkenluiders. Om dit te stimuleren heeft VOS/ABB een voorbeeld van een klokkenluidersregeling voor het primair onderwijs gepubliceerd. Het voorbeeld is vergelijkbaar is met het al langer bestaande voorbeeld voor het voortgezet onderwijs.