Model klokkenluidersregeling – PO

Ook schoolbesturen in het primair onderwijs moeten een klokkenluidersregeling hebben. Dat is vastgelegd in de Code Goed Bestuur. Via de PO-Raad is een model beschikbaar dat besturen kunnen gebruiken als uitgangspunt om een voor hen passende klokkenluidersregeling op...

Klokkenluiders: nieuwe modelregelingen – PO/VO

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de nieuwe modelklokkenluidersregeling. De nieuwe modelregeling is aangepast aan de Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. Naar verwachting komt eind maart de nieuwe modelregeling voor het...