De Helpdesk van VOS/ABB heeft een model klokkenluidersregeling ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze is nu online beschikbaar voor de leden. Ook voor het voortgezet onderwijs is er een model beschikbaar.

De modellen zijn ontwikkeld om de werkgevers in het onderwijs te helpen bij het opstellen van een klokkenluidersregeling. Dit is verplicht sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016.

Deze wet voorziet in de oprichting van het Huis voor klokkenluiders. Dat is niet meer ondergebracht bij de Nationale Ombudsman, maar is tegenwoordig een zelfstandig bestuursorgaan. Werknemers met een vermoeden van een misstand kunnen daar een melding doen of advies vragen. De wet biedt bescherming aan degene die de melding doet. In de modelregeling staat de procedure beschreven.

Klokkenluidersregeling downloaden

De VO-raad heeft eerder een model klokkenluidersregeling gepubliceerd voor het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft nu ook een model opgesteld voor het primair onderwijs. Deze is gebaseerd op het model van de VO-raad. Het betreft nadrukkelijk een concept. Besturen in het primair onderwijs kunnen er hun eigen inkleuring aan geven.

Klokkenluidersregeling primair onderwijs (alleen voor leden van VOS/ABB)

Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs

 

Deel dit bericht: