Als ‘republikeins’ kind meedoen aan Koningsspelen?

Het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) heeft een standaardbrief opgesteld voor mensen die vinden dat de school van hun kind niet zou moeten meedoen aan de Koningsspelen.

In de voorbeeldbrief staat dat de monarchie een achterhaald instituut is. ‘Bij ons thuis geloven we in democratische waarden en niet in erfopvolging, en zo proberen we onze kinderen ook op te voeden. We vinden dan ook dat het vieren van een feestje ter ere van het Koningshuis een verkeerd signaal afgeeft aan de kinderen’.

‘Propaganda voor de monarchie’ hoort volgens het NRG niet op scholen thuis, ‘maar bij de Oranjeverenigingen’. Het organiseren van een ‘gewone’ sportdag is volgens het genootschap ‘een prima alternatief’, zo staat in de brief.

Kinderen thuishouden tijdens Koningsspelen?

In de voorbeeldbrief staat verder een verzoek aan de schooldirectie om kinderen tijdens de Koningsspelen thuis te mogen houden. De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat zo’n verzoek op basis van artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bij de schooldirecteur kan worden ingediend.

‘De school dient beleid daarvoor te hebben en geeft dan een vervangende onderwijsactiviteit op dat moment. De directeur bepaalt dan eigenstandig op basis van eigen beleid of hij of zij het toestaat en wat de kinderen dan als vervangende activiteit doen’, aldus jurist Ronald Bloemers van de Helpdesk.

Gewichtige republikeinse omstandigheden?

Daarnaast is het voor ouders mogelijk vrijstelling voor schoolbezoek aan te vragen. Dat valt niet onder artikel 41 van de WPO, maar onder artikel 14 van de Leerplichtwet. Ook hierover kán de directeur een besluit nemen, maar vaak is daar eerst overleg over met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Artikel 14 van de Leerplichtwet heeft betrekking op ‘gewichtige omstandigheden’. Daaronder zou het verzoek in verband met de Koningsspelen wellicht kúnnen vallen, maar erg waarschijnlijk lijkt dat niet. Het moet dan echt aantoonbaar zijn dat door gewichtige omstandigheden het kind verhinderd is de school te bezoeken. Het zijn de ouders die dat moeten aantonen. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties buiten de wil en invloedssfeer van de ouders.

In schoolgids vermelden

De Helpdesk wijst er verder op dat het verstandig kan zijn om in de schoolgids te vermelden dat de school al of niet meedoet aan de jaarlijkse Koningsspelen. Dat kan eventuele verwarring tussen school en ouders voorkomen.

Indien de Koningsspelen opgenomen staan in de schoolgids, dan hoort deze activiteit tot het onderwijsprogramma van de school en dienen ouders hun kind deel te laten nemen. Doordat ouders hun kind op de school hebben ingeschreven, conformeren zij zich met de regels van de school en de inhoud van het lesprogramma conform de schoolgids.

Het NRG wil het liefst dat de leerplicht op de dag van de Koningsspelen voor één dag wordt opgeschort om zo deelname aan deze sportdag vrijwillig te maken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Inschrijving Koningsspelen 2016

Basisscholen kunnen zich weer inschrijven voor de Koningsspelen.

In 2013 zijn de eerste Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van koning Willem Alexander. De spelen zijn gekoppeld aan het Koningsontbijt.

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk en leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen.

De Koningsspelen worden dit jaar gehouden op vrijdag 22 april.

Basisscholen kunnen zich online aanmelden.

Minder animo voor Koningsspelen

Dit jaar doen minder leerlingen mee aan de Koningsspelen dan vorig jaar, toen dit evenement voor het eerst werd georganiseerd.

Er hebben zich 5273 scholen voor primair onderwijs met in totaal ruim 1 miljoen leerlingen voor de Koningsspelen aangemeld. Vorig jaar lag het aantal deelnemers op 1,2 miljoen.

Hoewel het aantal deelnemers lager ligt, toont Richard Krajicek zich  tevreden. ‘De spelen zijn ook los van de troonswisseling een vaste traditie aan het worden’, zo liet hij maandag aan de NOS weten.

Doordat de Koningsspelen dit jaar op 25 april worden gehouden, kan ongeveer 10 procent van de basisscholen er niet aan meedoen. Die scholen hebben dan namelijk al meivakantie. De organisatie van de Koningsspelen had dat over het hoofd gezien.

Koningsspelen: veel scholen op 25 april dicht…

De organisatie van de Koningsspelen heeft er geen rekening mee gehouden dat veel basisscholen op 25 april al meivakantie hebben. Dit betekent dat deze scholen dit jaar niet aan de Koningsspelen kunnen meedoen.

Basisscholen kunnen zich tot 31 januari aanmelden voor de Koningsspelen op vrijdag 25 april. Dat is officieel de dag voor de meivakantie, maar veel scholen hebben die week al vrij en kunnen dus niet meedoen. Dat ze in de week van de Koningsspelen vrij hebben, heeft te maken met het feit dat Tweede Paasdag dit jaar op 21 april valt.

Richard Krajicek, die aan het hoofd staat van de organisatie van de Koningsspelen, ontdekte dat pas nadat hij de datum ervoor had bekendgemaakt, zo erkent hij in Trouw. Bijvoorbeeld in Muiderberg, waar Krajicek woont, maar ook in Zwolle en Ermelo zijn de basisscholen vrij in de week waarin de Koningsspelen worden gehouden.

Om niet weer dezelfde fout te maken, maakt de organisatie van de Koningsspelen direct op 25 april bekend wanneer de spelen in 2015 worden gehouden. Dan kunnen de scholen daar in hun jaarplanning rekening mee houden.

Tot 31 januari aanmelden voor Koningsspelen

Basisscholen kunnen zich tot 31 januari inschrijven voor de tweede editie van de Koningsspelen op vrijdag 25 april (de laatste schooldag voor de meivakantie). 

Het startschot voor de inschrijving werd maandag gegeven door oud-tennisser Richard Krajicek. Hij deed dat op de openbare Willem Alexanderschool in Soest.

Vorig jaar deden 1,3 miljoen leerlingen van basisscholen mee aan de Koningsspelen, die toen werden gehouden op 26 april. Het evenement stond in het teken van 30 april, toen Willem-Alexander koning werd.

De tweede editie omvat een extra activiteit: de organisatie wil een recordpoging doen met massale samenzang en dans.

Ga naar de website van de Koningsspelen om uw school aan te melden. Dat kan tot 31 januari.

Ook volgend jaar Koningsspelen

De Koningsspelen krijgen een vervolg op vrijdag 25 april 2014. Dat is dan de laatste schooldag voor Koningsdag.

De Koningsspelen zullen ook volgend jaar uit een Koningsontbijt en een Koningssportdag bestaan. De Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation nemen wederom de landelijke coördinatie op zich.

De Koningsspelen werden dit jaar op 26 april voor het eerst gehouden. Bijna alle basisscholen deden eraan mee. De spelen stonden in het teken van de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning.

Het is nog niet bekend of de Koningsspelen voortaan elk jaar worden gehouden.

Meer informatie staat op www.koningsspelen.nl.

 

Trui, regenjas en paraplu mee naar Koningsspelen!

De Koningsspelen gaan helaas gepaard met perioden met regen. Er trekken felle buien over het land. Het is ook een stuk kouder dan gisteren. In het noordwesten wordt het maar 8 graden.

De Koningsspelen staan in het teken van de aanstaande inhuldiging van Willem-Alexander tot koning, op dinsdag 30 april in Amsterdam. Duizenden basisscholen uit het hele land met in totaal meer dan 1,3 miljoen leerlingen doen aan de koninklijke sportdag mee.

De officiële opening om 09.30 uur door Willem-Alexander en Máxima is in Enschede. De dag begon met een gezamenlijk ontbijt op school. De prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane zijn er in Enschede niet bij. Zij doen thuis in Wassenaar mee aan de Koningsspelen.

Meer dan miljoen kinderen doen mee aan Koningsspelen

Ruim 1 miljoen basisschoolleerlingen nemen op vrijdag 26 april deel aan de Koningsspelen. Dat meldt voorzitter Hans Wijers van het Nationaal Comité Inhuldiging.

Wijers baseert zich op de laatste stand van zaken. Aanmelden voor de Koningsspelen kon tot vandaag – dinsdag 2 april – 12 uur. Dinsdagavond komt het Nationaal Comité Inhuldiging met de exacte cijfers.

De Koningsspelen op 26 april staan in het teken van de troonswisseling op 30 april. De dag begint met een gezond ontbijt op school, waarna de kinderen gaan sporten. De aanstaande koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen de sportdag openen. De deelnemende basisscholen mogen zelf weten hoe zij invulling geven aan de dag. Scholen konden zich vrijwillig opgeven.

Droom uploaden?
Leerlingen van de Willem-Alexanderschool in Amstelveen, een vader en een oma van enkele leerlingen hebben vandaag als eersten hun droom voor de toekomst van ons land op www.deeljouwdroom.nl geplaatst. Ze deden dit tijdens de officiële lancering van deze nationale actie. 

Iedereen die een verrassende, inspirerende en begrijpelijke droom heeft voor ons land, kan deze tot en met de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april uploaden. Vijftig dromen komen in een boek dat op 5 september aan de nieuwe koning en koningin wordt aangeboden.

Zeker 4000 scholen doen mee aan Koningsspelen

Tot nu toe hebben bijna 4000 basisscholen zich aangemeld voor de Koningsspelen. Dat meldt het Nationaal Comité Inhuldiging.

In Nederland zijn ongeveer 7000 basisscholen. Ruim de helft heeft zich dus inmiddels voor de Koningsspelen aangemeld. De koninklijke sportdag op vrijdag 26 april staat in het teken van de troonswisseling op 30 april. Aan het begin van de sportdag is het Koningsontbijt, dat voor elke school die meedoet gratis wordt verzorgd.

In het Nationaal Comité Inhuldiging zit oud-tennisser Richard Krajicek: ‘Het is geweldig om te zien hoe scholen, sportverenigingen, bedrijven, gemeenten en ouders samen de schouders zetten onder de organisatie.’ Er zijn in het onderwijs ook kritische reacties, omdat de voorbereidingstijd voor de Koningsspelen voor de scholen te kort zou zijn.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Website gelanceerd over Koningssportdag 26 april

Op de vrijdag voor de meivakantie kunnen basisscholen meedoen aan het Koningsontbijt en de Koningssportdag.

De Koningssportdag op vrijdag 26 april staat in het teken van de troonswisseling op 30 april. Iedere school mag zelf bepalen hoe de dag wordt vormgegeven, maar er zijn twee regels: voorafgaand aan de Koningssportdag wordt gezamenlijk ontbeten en de sportdag start in heel Nederland op hetzelfde moment.

Alle informatie staat op www.koningsspelen.nl.