OCW: In 2022 reële loonstijging PO 10,5% en VO 0,5% – PO/VO

De reële loonstijging in het primair onderwijs bedroeg vorig jaar 10,5%. In het voortgezet onderwijs was dat 0,5%. Dat staat in antwoorden op vragen over de eerste suppletoire begroting 2023 OCW. De reële loonstijging (koopkracht) is het verschil tussen de nominale...

Cao-loonstijging onderwijs blijft achter bij inflatie – PO/VO

Met een stijging van 1,4% zijn de cao-lonen in het onderwijs vorig jaar achtergebleven bij de inflatie. Die lag in de eerste elf maanden van 2021 namelijk op 2,4%. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld over alle...