Eerste rechtszaak om schooladvies: vader verliest

In de eerste rechtszaak om een schooladvies, die was aangespannen door een vader uit Hazerswoude-Rijndijk, heeft de rechter de school in het gelijk gesteld.

De vader was het niet eens met het door de school afgegeven schooladvies voor zijn dochter en wilde via een kort geding afdwingen dat de school een IQ-test zou afnemen bij het meisje. De rechter vindt dat niet nodig.

Volgens de vader had de katholieke basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk eerder toegezegd haar IQ te laten testen omdat ze zeer wisselende resultaten laat zien. De dochter heeft een vmbo-advies gekregen, maar de vader dacht dat ze qua intelligentie op havo-niveau kan presteren. Een IQ-test zou volgens hem kunnen aantonen welk schoolniveau het beste bij haar past.

Aanvechten schooladvies ‘zorgwekkende trend’

Het is de eerste keer in Nederland dat een ouder een schooladvies heeft aangevochten via een juridische procedure. In dagblad AD zegt Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wel te zien dat ouders steeds vaker op de stoel van de leraar gaan zitten, wat zij een ‘ zorgwekkende trend’ vindt. De bewuste vader zei het nog schadelijker te vinden als zijn dochter op een vo-school terechtkomt die niet bij haar past.

 

FNV verliest kort geding loonruimteakkoord

De FNV heeft het kort geding over het loonruimteakkoord verloren. Dat akkoord is volgens de Haagse voorzieningenrechter geldig voor onder anderen de mensen die in het onderwijs werken.

In juli bereikten de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de vakcentrales voor overheidspersoneel met uitzondering van de FNV (waarbij de Algemene Onderwijsbond (AOb) is aangesloten) een onderhandelingsakkoord over loonruimte voor de publieke sector.

Daarbij zijn zowel loon- als pensioenafspraken gemaakt, die – voor wat betreft de pensioenafspraken – zijn bekrachtigd in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). Op basis van deze bekrachtigde afspraken wordt binnenkort de ABP-pensioenregeling aangepast en vinden cao-onderhandelingen plaats, onder andere in het onderwijs.

De FNV spande het kort geding aan, omdat de vakcentrale zich buiten spel gezet voelde bij de totstandkoming van het loonruimteakkoord. De bond stelde dat over de pensioenafspraken geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden. Hierdoor is volgens de FNV niet voldaan aan het grondrecht op collectief onderhandelen.

De rechter is het hier niet mee eens. Over de in het onderhandelingsakkoord neergelegde pensioenafspraken heeft volgens de kortgedingrechter tussen alle werkgevers- en werknemerscentrales wel degelijk open en reëel overleg plaatsgevonden. De rechter wijst erop dat de FNV er zelf voor koos het overleg te verlaten.

Anders dan FNV stelt kan niet gezegd worden dat gehandeld is in strijd met het recht op collectieve onderhandelingen, vindt de kortgedingrechter.

De FNV gaat in hoger beroep.

Rechter bepaalt: risicoleerling (7) weer naar school

De kort geding-rechter heeft bepaald dat een inmiddels 7-jarige risicoleerling naar de Johannesschool in Hillegom mag. Ouders van andere leerlingen van deze school hadden in kort geding geëist dat de jongen niet zou worden toegelaten, maar de rechter heeft deze eis afgewezen.

De rechter heeft meegewogen dat de leerling volgens deskundigen die hem hebben behandeld, geen groter risico vormt voor grensoverschrijdend seksueel gedrag dan willekeurig welk ander kind. De deskundigen geven verder aan dat er geen reden is om dit kind op een school voor speciaal onderwijs te plaatsen. Bovendien heeft de Johannesschool een veiligheidsplan opgesteld dat voorziet in continu toezicht op de jongen.

Afgelopen zomer is dit kind verwijderd van een andere school van de (katholieke) Sophia Stichting, juist vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag. Sindsdien krijgt hij thuisonderwijs. Terugplaatsing op dezelfde school stuitte op zeer veel verzet. Reden waarom de Sophia Stichting een andere school zocht om de jongen op te nemen. De Johannesschool heeft een veiligheidsplan gemaakt om de jongen onder toezicht weer te leren werken in een klassensituatie en te leren omgaan met andere kinderen. Een groep ouders van die andere kinderen uit groep 3 maakte hier bezwaar tegen en spande een kort geding aan tegen het schoolbestuur. Door de uitspraak in het kort geding wordt de plaatsing van de jongen nu toch definitief.

Informatie: Helpdesk VOS/ABB, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,  

 

Kort geding na afwijzen CAO-VO

Vorige week heeft de VO-raad het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord afgewezen, omdat de bonden de afspraken verkeerd zouden uitleggen.

De onenigheid betreft de overeengekomen verlaging van de werkdruk. Volgens de bonden betekent die afspraak dat leraren twee weken per jaar minder gaan lesgeven. De VO-raad zegt namens de werkgevers dat dit een verkeerde interpretatie van de afspraken is en dat de cao op deze manier onbetaalbaar wordt, terwijl het lerarentekort verder zal toenemen. De VO-raad wil het onderhandelaarsakkoord daarom niet meer aan de leden voorleggen.

De rechter zal nu uitsluitsel moeten brengen. Het kort geding dient dinsdag voor de rechtbank in Utrecht.