RIVM vindt sporten op rubbergranulaat veilig

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is.

In rubbergranulaat zitten weliswaar ‘heel veel verschillende stoffen’ die kanker kunnen veroorzaken, maar deze stoffen komen volgens het RIVM ‘slechts in zeer lage hoeveelheden’ uit de korrels vrij.

‘Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar’, aldus het RIVM.

Het instituut meldt dat er geen signalen zijn die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dat verband werd gelegd door het tv-programma Zembla.

Veel scholen maken bij sportclubs gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Doorgaan met rubbergranulaat ‘experiment op kinderen’

We moeten stoppen met sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Het is bewezen dat die korrels kankerverwekkende stoffen bevatten en daar moet je mensen niet onnodig aan blootstellen. Dat vindt professor Bob Löwenberg van het Erasmus MC in Rotterdam, meldt de NOS.

Hij noemt het doorgaan met sporten op rubbergranulaat ‘een experiment op gezonde mensen’. Löwenberg benadrukt dat niet kan worden gezegd dat kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig zijn.

‘Integendeel, ik denk dat er alle reden is om je ongerust te maken over die kunstgrasvelden. Benzeen veroorzaakt leukemie, lymfeklierkanker en dergelijke. En in de korrels die uitgestrooid worden op de kunstgrasvelden zitten benzeenachtige stoffen. Willen we werkelijk die proef doen op mensen, op kinderen, en er later achter komen dat dit verkeerd was?’

‘Rubbergranulaat voldoet aan strenge normen’

De uitspraken van Löwenberg volgen op de conclusie van de autobandensector (rubbergranulaat wordt gemaakt van oude autobanden). De eerste resultaten van een onderzoek van de Vereniging Band en Milieu en de branchevereniging VACO zijn bekend en daaruit komt naar voren dat het onderzochte rubbergranulaat voldoet aan de geldende Europese wetgeving. ‘De bandenbranche zelf hanteert al een tienmaal striktere norm en ook hieraan voldoen de velden, melden de Vereniging Band en Milieu en de VACO.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet ook onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De resultaten van dat onderzoek worden over enkele weken verwacht.

De ongerustheid over rubbergranulaat volgt op een uitzending van Zembla.

Kunstgras testen op kosten autobranche

Sportclubs mogen op kosten van de bandenbranche hun kunstgrasvelden laten onderzoeken door een onafhankelijke instantie. Daarmee willen de brancheorganisaties de onrust wegnemen die is ontstaan na een alarmerende uitzending van Zembla, zeggen ze in dagblad AD.

De Vereniging Band en Milieu en de VACO, de organisatie voor de banden- en wielenbranche, zijn ervan overtuigd dat het rubbergranulaat in de kunstgrasvelden, dat gemaakt is van gemalen gebruikte autobanden, veilig is. Op haar website wijst de VACO erop dat er naast het Nederlandse onderzoek door het RIVM ook in het buitenland veel onderzoek is gedaan naar de rubberkorrels. Daaruit zijn geen gezondheidsrisico’s naar voren zijn gekomen. Vorige week werd in een uitzending van Zembla gezegd dat het rubbergranulaat kankerverwekkend zou zijn. Deze week zei toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht dat de rubbertegels die vaak onder speeltoestellen liggen – ook op schoolpleinen – van dezelfde grondstof zijn gemaakt en daarom ook mogelijk risicovol zijn.

Onafhankelijk onderzoeksbureau
In dagblad AD zegt voorzitter Kees van Oostenrijk van de Vereniging Band en Milieu dat de branche nu zelf een soort ‘dopingcontrole’ op de sportvelden wil laten doen als sportclubs zorgen hebben. ‘Er moet een vertegenwoordiger van de club bij zijn en de monsters moeten  genomen worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau.’

De branche wil deze onderzoeken betalen. Het gaat om ongeveer 2000 kunstgrasvelden in Nederland. Van Oostenrijk zegt wel dat het belangrijk is om kunstgras te laten aanleggen door bedrijven die bij de brancheorganisaties zijn aangesloten,. ‘Daarvan weten we precies hoe ze werken. Hun granulaat is honderd procent veilig’. Zó veilig, dat Van Oostenrijk er wel een hap van zou durven nemen, zegt hij ook nog in een follow-up in het dagblad.

 

Ook onderzoek nodig naar rubbertegels

VOS/ABB roept het RIVM in een brief namens alle besturenorganisaties op om onderzoek te doen naar rubberen tegels. Dit naar aanleiding van berichten dat de rubbertegels dezelfde grondstof bevatten als het omstreden rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht zei gisteren bij BNR Radio dat de rubbertegels die vaak onder speeltoestellen liggen – ook op schoolpleinen – vrijwel zeker gemaakt zijn van gebruikte autobanden, net als het rubbergranulaat uit het kunstgras. Over het kunstgras ontstond ophef nadat in tv-programma Zembla werd gezegd dat het rubbergranulaat kankerverwekkend zou zijn. Volgens Zembla hebben relatief veel jonge voetballertjes, met name keepers, de laatste jaren kanker gekregen.

Kamervragen
Nu ook rubbertegels worden genoemd als risicovol, hebben de PvdA-Kamerleden Yasemin Cegerek en Tjeerd van Dekken aangekondigd Kamervragen te stellen aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Zij willen dat het nader onderzoek van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar het rubbergranulaat zo snel mogelijk wordt afgerond.

Namens alle besturenorganisaties
VOS/ABB vraagt het RIVM nadrukkelijk om in dit onderzoek de rubberen tegels mee te nemen. Directeur Ritske van der Veen heeft direct een brief verstuurd, mede namens het Profiel Beraad waarin de besturenorganisaties van alle denominaties vertegenwoordigd zijn. Intussen adviseert hij de leden alert te blijven, maar niet overhaast te handelen. De tegels liggen er al tientallen jaren en ook toxicoloog Van den Berg weet niet of de tegels écht gevaarlijk zijn. ‘Ik weet ook niet op het stoplicht nu op rood, oranje of groen staat, en dat is een onwenselijke situatie’, zei hij bij BNR. Toch is het is verstandig om kapotte rubbertegels te verwijderen.

 

Onderzoeksresultaten kunstgras voor einde dit jaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) presenteert nog dit jaar de resultaten van een onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat en kunstgras.

Dit meldt de voetbalbond KNVB na overleg met het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en vertegenwoordigers van de kunstgrasbranche.

Geen paniek over kunstgras!

Tijdens het overleg benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. Dit geldt dus ook voor scholen die voor sportonderwijs gebruikmaken van kunstgrasvelden.

De onrust over kunstgrasvelden volgt op een uitzending van Zembla over rubberkorrels die mogelijk kankerverwekkend zijn.

RIVM ziet in kunstgrasvelden geen acuut gevaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet geen reden om nu te stoppen met sporten op kunstgrasvelden. Dat heeft het instituut laten weten naar aanleiding van de uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat dat in kunstgrasvelden is verwerkt. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM desondanks gevraagd met spoed extra onderzoek te doen naar mogelijke risico’s van deze rubberen korrels.

Zembla ging over de Amerikaanse voetbaltrainster Amy Griffin, die sinds 2009 een lijst bijhoudt van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Zij vreest dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden, en de kanker. De lijst telt 230 spelers. In Engeland voert Nigel Maguire, voormalig hoofd van een regionale gezondheidsdienst, campagne voor beter onderzoek naar deze rubberkorrels. Zijn zoon was keeper en kreeg lymfeklierkanker.

Kunstgrasvelden geen acuut gevaar

Iedere dag sporten kinderen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook scholen maken er gebruik van. In Nederland liggen bijna 2000 van deze velden. De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Het RIVM meldt dat op basis van de bestudeerde informatie niet wordt verwacht dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. ‘Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden, zo meldt het instituut. Het RIVM erkent wel dat er PAK’s uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar er zouden geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot gezondheidsrisico’s.

Douchen en schone kleren

Desondanks adviseert het RIVM om kinderen niet te laten spelen met rubberkorrels van een kunstgrasveld. Ook wordt aangeraden om kinderen na het sporten te laten douchen. Ook moeten ze schone kleren aantrekken die niet in contact zijn geweest met rubbergranulaat.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Hiervoor zullen 50 tot 100 velden actief bemonsterd worden. Het European Chemical Agency doet in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.