Inspectie: kwaliteit extra ondersteuning moet beter – PO/VO

De kwaliteit van de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben is op veel scholen onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie deed onderzoek op 200 scholen in het primair onderwijs, 80 in het (voortgezet)...

Themabijeenkomsten over codes goed bestuur en toezicht – PO/VO

In mei en juni zijn er weer themabijeenkomsten over governance. Dit keer gaan we het hebben over de meerwaarde van de verschillende codes voor goed bestuur en toezicht. We beginnen steeds met een korte presentatie over de verschillende codes. Daarna bespreken we...

Meedenken over onderwijskwaliteit – PO/VO

Het ministerie van OCW organiseert twee bijeenkomsten waarop u kunt meedenken over zaken als deugdelijkheidseisen, de leercultuur op school en evidence-informed werken. Het ministerie wil weten welke eisen hieraan moeten worden gesteld en of er wellicht behoefte is...

‘Onderwijs echt niet zo slecht’ – PO/VO

Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert. ‘De inspecteurs melden dat het...