Lerarenbeurs voorziet duidelijk in behoefte – PO/VO

De meeste leraren die een Lerarenbeurs hebben ontvangen, zijn hier positief over. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW naar professionalisering van leraren. De opleidingen die met de Lerarenbeurs worden gevolgd, sluiten volgens de...

Inspectie kijkt naar Ierland en Zweden – PO/VO

Ierland en Zweden zijn landen waar hoognodige renovaties van het onderwijs goed zijn gelukt. De Inspectie van het Onderwijs vindt dat deze landen als voorbeeld kunnen dienen voor Nederland. De inspectie meldt in De Staat het Onderwijs 2022 (SvhO 2022) dat het...

Webinar over doorontwikkeling menukaart NPO – PO/VO

Op 25 april is er een webinar over de doorontwikkeling van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het webinar gaat over de vraag hoe onderwijsprofessionals aan de slag kunnen met het NPO, dat zich richt op herstel en ontwikkeling van het onderwijs...

Lerarenregister verdwijnt definitief – PO/VO

Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan het lerarenregister is ter bekrachtiging naar de koning gestuurd. Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt dat de ministerraad hem gemachtigd heeft dat te doen. Vorig jaar meldde Arie Slob, de voorganger van Wiersma, nog dat het...

Ministers krijgen manifest voor beter onderwijs – PO/VO

Het RED-Team Onderwijs geeft in een onderwijsmanifest aan hoe de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs omhoog zou kunnen. Het manifest is overhandigd aan de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. In het manifest Breng de basis op orde...