Voortaan één Kwaliteitskader Huisvesting – PO/VO

Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt voortaan één Kwaliteitskader Huisvesting.Om tot een landelijk breedgedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen, is in 2013 het Kwaliteitskader Huisvesting tot stand gekomen. Er waren tot voor kort twee...