Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt voortaan één Kwaliteitskader Huisvesting.

Om tot een landelijk breedgedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen, is in 2013 het Kwaliteitskader Huisvesting tot stand gekomen. Er waren tot voor kort twee aparte versies voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Deze versies zijn nu samengevoegd tot één Kwaliteitskader Huisvesting.

Op de website van het kenniscentrum Ruimte OK staat meer informatie.

Deel dit bericht: