Positieve evaluatie Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs heeft veel bereikt in de betrekkelijk korte periode dat deze belangenorganisatie actief is. Dat is een van de conclusies die in het rapport Evaluatie Ouders & Onderwijs staan.

Ouders & Onderwijs bestaat sinds 2014. Het is de enige landelijke organisatie voor ouders met schoolgaande kinderen die subsidie krijgt van het ministerie van OCW.

Tot 2014 kregen verschillende ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), in totaal 2,9 miljoen euro subsidie per jaar. In 2013 werd daar een einde aan gemaakt. Dat was een bezuinigingsmaatregel van het vorige kabinet-Rutte.

Aanvankelijk wilde het kabinet de subsidie voor belangenbehartiging voor ouders helemaal stopzetten, maar daar stak de Tweede Kamer een stokje voor. Er werd besloten de subsidie te verlagen naar 1 miljoen euro per jaar voor één nieuwe ouderorganisatie. Dat werd de Landelijke Ouderraad, die zich later omdoopte tot Ouders & Onderwijs.

Ouders & Onderwijs werkt efficiënt

In het evaluatierapport staat dat Ouders & Onderwijs ‘steeds ruim binnen de begroting’ is gebleven. Er staat ook dat er ‘een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd met betrekking tot het bieden van informatie aan ouders rond het onderwijs’. Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat er ‘efficiënt wordt gewerkt’.

Dat Ouders & Onderwijs is een relatief korte periode veel heeft bereikt, wordt in het rapport geïllustreerd aan de doorstart van het informatiepunt 5010 (dat voorheen bij VOO lag) en de vorming van een netwerk van ouderorganisaties en -groepen.

Bovendien heeft Ouders & Onderwijs ‘diverse initiatieven ontplooid om ouders te vertegenwoordigen in overleggen met de overheid, de sector en de volksvertegenwoordiging’, zo staat in het evaluatierapport.

Toekomstige financiering

De onderzoekers die de evaluatie uitvoerden, stellen dat Ouders & Onderwijs relevant blijft voor de toekomst. ‘Gelet op wat er de afgelopen jaren is bereikt, is er voldoende basis om over te gaan tot een meer structurele financiering.’

Lees meer…

Landelijke Ouderraad omgedoopt tot Ouders & Onderwijs

De Landelijke Ouderraad gaat verder onder een andere naam: Ouders & Onderwijs.

De nieuwe naam moet ervoor zorgen dat de organisatie, die vorig jaar van start ging, meer bekendheid krijgt. Ouders & Onderwijs wil het landelijke informatiepunt voor ouders zijn en tevens gesprekspartner van de overheid voor zaken die het onderwijs aangaan.

De organisatie heeft ook een nieuwe website: www.oudersonderwijs.nl.

Bezuiniging
De Landelijke Ouderraad – nu dus Ouders & Onderwijs – werd opgericht nadat minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in 2013 hadden aangekondigd de rijkssubsidie voor de ouderorganisaties volledig te willen stopzetten.

De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Een motie van de PvdA om 1 miljoen euro structureel te behouden voor één landelijke ouderorganisatie kreeg voldoende steun.

Openbaar onderwijs
De bezuiniging in 2013 trof onder andere de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), maar die is op eigen kracht verder gegaan. VOS/ABB blijft nauw samenwerken met VOO om de belangenbehartiging voor het gehele openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te verstevigen.

Ook blijven VOS/ABB en VOO het gezamenlijke magazine School! uitgeven.

Startbijeenkomst Landelijke Ouderraad

De nieuwe Landelijke Ouderraad houdt op 29 maart in Utrecht haar eerst bijeenkomst.

De Landelijke Ouderraad, die op 1 januari jongstleden van start is gegaan, is een uitvloeisel van de bezuiniging van het kabinet op de landelijke ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigden vorig jaar aan de rijkssubsidie voor de ouderorganisaties volledig stop te willen zetten. De Tweede Kamer stak daar een stokje voor. Een motie van de PvdA om 1 miljoen euro structureel te behouden voor één landelijke ouderorganisatie kreeg voldoende steun.

De bezuiniging trof onder andere de VOO, maar die is op eigen kracht verder gegaan. Het is dus niet zo dat nu de Landelijke Ouderraad van start gaat, de VOO is opgeheven.

VOS/ABB blijft ook in de nieuwe situatie nauw met de VOO samenwerken om de belangenbehartiging voor het gehele openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te verstevigen. Ook blijven VOS/ABB en VOO het gezamenlijke magazine School! uitgeven.

De startbijeenkomst van de Landelijke Ouderorganisatie is op 29 maart in cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen.

Lees meer…